Muhammed ENES
 • İSLAM HUKUKUNDA MASLAHAT PRENSİBİ Haziran 1, 2017

  Bismillah, Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur, salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu elçinin (s.a.v) üzerine olsun. İslam hukukunun ana kaynakları olan Kur’an ve Sünnetin genel hükümlerine bakıldığında, hukukun genel gayesinin ümmetin düzenini korumak, salahının temini için bireyin ve toplumun ... Devamı...

 • İSLAM HUKUKUNUN KAYNAKLARI – 3 Ocak 12, 2017

     İcma Bismillahirrahmanirrahim… Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in ve ehlinin üzerine olsun. İcma, sözlükte karar vermek ve bir konuda ittifak etmek anlamlarına gelmektedir. Arapçada birden fazla kişinin bir konuda ittifak ettiğini anlatmak için bu fiil ... Devamı...

 • İSLAM HUKUKUNUN KAYNAKLARI – 2 Ocak 12, 2017

   Sünnet Bismillah Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v)’in üzerine olsun. Bir kavram olarak sünnet “yaşayış tarzı” veya “gidilecek yol” anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ise sünnet, peygamber efendimizin söz, fiil ve ikrarlarıdır. Bu açıdan sünnet nitelik bakımından üç ... Devamı...

 • İSLAM HUKUKUNUN KAYNAKLARI – 1 Ocak 12, 2017

  Hamd Âlemlerin rabbi olan Allah(cc)’a mahsustur, salat ve selam efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in üzerine olsun. İslam hukukunun kaynakları tabirinden kast edilen şeri hükümlere dayanak teşkil eden deliller ve hakkında açık bir nassın olmadığı konularda içtihadi hükümleri elde etmek için kullanılan yöntemlerdir. Peygamber ... Devamı...

 • HUKUK VE FIKIH Temmuz 6, 2016

  Bismillah Hukuk kavramı Arapça “Hak” kelimesinin çoğuludur. Hak ise doğru, yerinde, uygun, layık ve gerçek gibi manalarda kullanılır. Günümüzde hukuk kavramı eskiden kullanıldığı “Haklar” manasından daha ziyade sosyal bir müessese ve bir ilmin adı olarak toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş ... Devamı...

 • İSLAM HUKUKUNA GİRiŞ Haziran 6, 2016

  Hamd hakkı batıldan tefrik etmek için Furkan’ı gönderen Allah’a (c.c)mahsustur. Salat ve selam efendimiz Hz Muhammed (s.a.v)’e onun ehline ve ashabına olsun. Allah (c.c) her kavme hidayet bulmaları, yeryüzünü ihya ve imar edip düzene koymaları için kitaplar ... Devamı...