Temmuz 2016
 • YENİ BİR BAYRAM KÜLTÜRÜ Temmuz 6, 2016

  Aslında ekonomi insan hayatının önemli bir parçasıdır. Fakat ekonominin bireyi insani değerlerden uzaklaştırıp, tüketici hale getirmesi ve dahası tek bir elde tekelleşmesi vahim sonuçlara yol açmaktadır. Son yüz yılda oluşan yeni bir kültür var. Tüketim kültürü. Gelişmiş ülkelerin aksine gelişmemiş ... Devamı...

 • GÖKBİLİM- İLGİNÇ BİLGİLER Temmuz 6, 2016

  -İlk teleskobu Galileo Galilei mi Yaptı? Hayır. İlk teleskobu, Hans Lippershey adında Hollandalı bir gözlük yapımcısı yaptı. Galileo, teleskobu kullanarak Ay’ı ve Jüpiter’i ince-ledi. -Venüs’te bir gün bir yıldan daha uzundur. Çünkü Venüs, Güneş etrafında bir dönüşünü bitirir, o süre içinde ... Devamı...

 • HUKUK VE FIKIH Temmuz 6, 2016

  Bismillah Hukuk kavramı Arapça “Hak” kelimesinin çoğuludur. Hak ise doğru, yerinde, uygun, layık ve gerçek gibi manalarda kullanılır. Günümüzde hukuk kavramı eskiden kullanıldığı “Haklar” manasından daha ziyade sosyal bir müessese ve bir ilmin adı olarak toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş ... Devamı...

 • EZANLA GELEN DAVET Temmuz 6, 2016

  Sağırlaşmış bedenlere çağrının adıdır ezan. Ezan işitmek değil duymaktır. Herkes işitir ama herkes duyamaz. Duymak, işitilen şeyi düşünme endekslidir. Acaba bizler ezanı günde beş vakit dinlerken herhangi bir zile bir müziğe yoksa gündelik hayatta sıradan sesler seviyesine mi indirgiyoruz tabi ... Devamı...

 • EN HAYIRLI YARIŞA TALİP OLMAK Temmuz 6, 2016

  Hayat, insana sınanmak için bahşedilen üstün nimetlerdendir. Her anı yerli yerinde ve kaliteli yaşanıldığı takdirde kişiyi uhrevi kazanımlar noktasında en güzel sonuca ulaştırır. Bilhassa mümin için en temel hedef böyle bir sonuca ulaşmak ve hayat yolculuğunu ebedi saadetle taçlandırmaktır. Varoluşumuzla ... Devamı...