Gençliğin Manifestosu

Gençliğin Manifestosu

Gençlik; dinamizmin, dik durmanın, dirilmenin adıdır. En kıymetli zamanını en kıymetli dava uğruna harcamaktır. Eğer uğrunda çalışılacak, alın teri dökülecek bir dava varsa onunda Allah’ın davası olduğunun farkında olmaktır, Gençlik…

Gençlik; boş uğraşlar, hevesler, hayaller uğrunda koşmaktansa hayatın gerçekleriyle yüzleşmektir. Dünyanın geçici zevk, sefa, makamlarını ellerinin tersiyle itip; huzuru ilahide Allah’a boyun eğmektir.

Gençlik; Allah’tan gayrısını ellerinin tersiyle itip; izzeti, şerefi Allah’a kullukta bilmektir. Mevki-makam peşinde koşmaktansa Allah’ın davasına hizmet eden bir hizmetçi olmayı kabul etmektir. Yeryüzündeki en büyük makamın Allah’a kulluk makamının yanında damla bile olmayacağının idrakinde olmaktır.

Gençlik; Dinamizmin ta kendisidir. Ye’se ve atalete düşmeden; dosdoğru bir yol üzerinde sebatla yürümektir. Uygun adımlar ve yerinde metotlarla bıkmadan, yılmadan, yorulmadan Allah’ın davasına hizmet etmektir.

Gençlik; Kendisine bahşedilen gençlik nimetin bilincinde olup; bu nimetin hakkını vermek için gecelerin abidi, gündüzlerin mücahidi olmaktır. Aslında gençlik; var olmanın ta kendisidir. İz bırakmanın, iz takip etmenin ve yol sürmenin diğer adıdır.

Gençlik; Buzdan Tanrılar karşısında Güneş olmaktır. Buzdan Tanrıların üzerine doğup, onları ateşiyle eritmektir. Diktatörlerin, kuklaların karşısında; Musa’nın asası, İbrahim’in baltası olmaktır. Hikmetle, hilimle ve kahırla onların karşısında dimdik durmaktır.

Gençlik; Dik durmaktır. Allah’ın dışında hiçbir varlığın önünde eğilip-bükülmemektir. Ne nefsin oyuncağı haline gelmektir ne de şeytanın avenesi olmaktır. Gençlik; sadece Allah’a kul olmaktır. Dünyalık makamlara ulaşınca bu makamları Allah yolunda harcamaktır.

Gençlik; Dirilmenin adıdır. Uyutulmuş, narkozlanmış, şaşı bir halden Allah’a kullukla beraber dirilmenin kendisidir. Mağara yarenleri gibi Kula kul olmaktansa Allah’a kul olmayı tercih edip zahmetlere katlanmaktır.

Gençlik; Kalbi mescide bağlı olmaktır. Kâfirlerin sarayındansa mustazafların kıt imkânlarla yaptırdıkları Camileri mesken edinmektir. Oraları Allah’ın evi, Resulullah’ın mektebi bilip; huzuru oralarda aramaktır.

Gençlik; Mevki-makam sahibi iffetsiz bir kadının davetini “Ben Allah’tan korkarım” deyip elinin tersiyle itmektir. Geçici ve boş Aşkların peşinde koşmaktansa İlahi Aşkın peşinde koşmaktır.

Gençlik; Tıpkı Asrı Saadetteki gençlik gibi olmaktır. On birinde on ikisinde Allah yolunda kılıç sallayıp şehadet arzusuyla yanmaktır. Kurtuluşu Allah’a kul olmakta arayıp; O’nun yolunda ölmektir.

Doğacak olan İslam güneşiyle beraber fecri sadıkta Allah yolunda birbirine kenetlenmiş, omuz omuza verip Allah yolunda çalışan gençlerden olmak duası ile…

Mesut Gözlü

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Güvenlik Güvenlik sorusunu güncellemek için resime tıkla