GENÇLİK VE TAKVA

GENÇLİK VE TAKVA

Bismillahirrahmanirrahim

Siz, hayır adına ne yaparsanız, Allah, onu bilir. Azık edinin, şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Ey temiz akıl sahipleri, benden korkup-sakının.” (Bakara: 197)

Cenab–ı Allah, insanoğlunu varlık âleminde mümtaz bir makamla şereflendirilmiş ve ona eşrefi mahlûkat gibi bir konum bahşetmiştir. İnsanlar, Allah’ın kendilerine bağışladığı fıtratı muhafaza eder ve şeytanın oyunlarından uzak kalabilirlerse izzet ve onur kazanırlar. Bunun yolu Allah Teâlâ’nın belirlediği ölçüyü esas almak ve takva elbisesine bürünerek yaşamaktır. Zira Allah Teâlâ insandaki şeref ölçüsünün takva olduğunu beyan etmektedir. Takva; salih amel ile ilahi azaptan kaçınmak, açık ve gizli yerde Allah Teâlâ’dan korkmaktır. Takvanın insan ruhunu şekillendirmesi durumunda, kötülüklerin ve fesadın yıkıcı oklarını kolaylıkla bertaraf etme ve şeytanın oyunlarını bozma imkânı elde edilecektir.

Allah Teâlâ’nın azabından korunmak için; her zaman uyanık olmak, sürekli muhasebe yapmak, kulluğun gereğini yerine getirmek, helal dairesinin dışına çıkmamak gerekir. Müslüman gençler bunu bir ölçü olarak almalı ve kendilerini buna göre yapılandırmalıdırlar. İnsan takva ile donandığı zaman, hisleri, temayülleri ve şehevi duyguları İslam’ın tayin ettiği sınırlar içerisinde seyreder. Takva, ferdi ve toplumu ahlaki hastalıklardan ve kirlerden korur.

Gençler, bir toplumun en değerli hazinelerindendir. Resul–i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam gençlere büyük önem vermiş ve bunu ümmetine tavsiye etmiştir. Bu bağlamda İslam tarihi boyunca gençlere önem verilmiş ve kendilerine büyük ümitler bağlanmıştır. Ancak ümmetin zayıf düştüğü ve İslam düşmanlarının güç kazandığı dönemlerde genç nesle gereken önemin verilememesi, gençliğin istenen ölçüde yetişememesine ve beklenen hedeflere ulaşmaya imkân tanımamıştır.

İslam düşmanları, geleceği iktidarlarına açmak ve Müslümanların etkinliğini kırmak için gençliğin üzerinde ciddi şekilde durmakta ve bu alana büyük yatırımlar yapmaktadırlar. Teknolojinin de yardımıyla mesajlarını rahatlıkla dünya gençliğine iletip milyonlarca insanı zevk ve şehvetin ardından koşturmakta, boş ve hedefsiz hale dönüştürebilmektedirler.

Günümüzde gençlerin dış görünüşlerine bakınca İslam düşmanlarının gençlere yönelik çabalarında ne denli başarılı oldukları rahatlıkla görülebilir. Batılı gençler gibi giyinmeleri, saçlarını onlar gibi kestirmeleri, onların müziğini dinlemeleri, onların oyunlarını oynamaları ve filmlerini izlemeleri tehlikenin ulaştığı boyutu ortaya koymaktadır.

Vesvese vermeye ve yoldan çıkarmaya çalışan şeytan ve taraftarları, insanın zaafını yakaladıkları gibi ayağını kaydırmak için çalışırlar. Silahları her zamankinden daha güçlü ve ayakların kayacağı zeminler daha fazladır. Müslümanlar, Allah Teâlâ’ya sığınmakla yani takva elbisesine bürünmekle şeytan ve dostlarının tuzaklarından korunabilirler.

Takva, insanı heva ve hevesin esaretinden kurtarır. İnsanın boynundan hased, şehvet ve başıboşluğun bendini çıkarıp özgürleşmesini sağlar.

Mü’minin varlığının binası takva ile güzelleşir. Bu binanın yıkıcısı ve yok edicisi dört taraftan insanı kuşatan günahlardır. Günahlara karşı en güçlü duruş takvayla mümkündür.

Takva sahipleri, Allah Teâlâ’nın her zaman ve her yerde hazır ve nazır olduğunun bilinciyle hareket eder ve kendilerini her türlü kötülüklerden uzak tutmaya çalışırlar.

Takva sahiplerinin özelliği, Allah Teâlâ’nın emirlerine itaat etmek ve şartlar ne olursa olsun sırat–ı müstakimden ayrılmamaktır.

Takva, salih amellerin kamil şekilde yerine getirilmesine zemin hazırlar. İnsanlar bu yolla günahlardan ve kirlerden rahatlıkla arınabilir.

Gençlerimiz günlük hayatlarında tamamen İslam’dan beslenmelidirler. Zira İslam, nerede nasıl hareket edilmesi, nasıl konuşulması ve nasıl giyinilmesi gerektiğini detaylıca açıklamaktadır. Hayatın çerçevesi Kur’an–ı Kerim ve Sünnet–i Seniyye ile çizildiğinde, hayat hem İslamileşecek hem de anlam kazanacaktır.

İnsani ve ahlaki seciyelere sahip iyi bir kul olmak, nefsin temayüllerine esir olmadan, helal dairesinde yaşamak ve ömrü bereketli ve kazançlı hale getirmek isteyen gençlerin fıtratlarının sesine kulak vererek hareket etmeleri gerekir. Zira fıtrat, Allah Teâlâ’ya kulluk basamaklarından yükselmeye ve takvaya işaret etmektedir.

Takva sahibi, sorumluluğunu yerine getirmede dirençli ve sabırlıdır. Başarının sabır ve istikamet doğrultusunda olduğunun farkındadır. Hiçbir bir engel onu istikamet üzere yürümekten alıkoyamaz.

Takva, birçok nefsi kötülükleri insan ruhundan süpürüp atar. Haset, kin, yalan, gıybet, töhmet, iftira, dedikodu gibi çirkinlikleri temizler.

Takva, kız olsun erkek olsun en fazla gençlere yakışır. Şeytan bütün ümidini muttaki gençlerin takva dairesinin dışına çıkmasına, İslami ahlak ve iffetten uzaklaşmasına bağlar. Takva zırhını kuşanan gençler, şeytanın hile ve tuzaklarını boşa çıkarır.

Takvaları ile şeytan ve dostlarının plan ve hilelerini bozan numune gençlerin bazı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

–Şeytanın vesveselerine, oyun ve hilelerine, zorluk ve sıkıntılara, dava yolunda başa gelen bütün musibetlere karşı sabreder ve tahammül gösterirler.

–Bir davetçi olarak söz, tavır ve davranışlarında sıdk ile hareket ederler.

–Giyim ve kuşamlarına dikkat eder, iffet ve onurlarından ödün vermezler.

–Kibir, gurur ve böbürlenmekten kaçınır, Müslümanlara karşı yumuşak ve mütevazı, şeytana ve dostlarına karşı izzetli ve onurlu tutum sergilerler.

–Seherlerde uyanıp namaz kılar, Kur’an–ı Kerim okur, kendileri, anne babaları, kardeşleri, arkadaşları ve yeryüzünün farklı yerlerinde acı çeken ve zulüm gören Müslümanlar için dua ederler.

Rabbimden, tüm kardeşlerimizi muttakilerden kılmasını dilerim.

Allah’a emanet olun.

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Güvenlik Güvenlik sorusunu güncellemek için resime tıkla