İbadetin İnsan Hayatına Etkisi – Başyazı

İbadetin İnsan Hayatına Etkisi – Başyazı

Bismillahirrahmanirrahim

“Erkek olsun, kadın olsun, bir mü’min olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz.” (Nahl: 97)

İbadet, insanın ruhen ve bedenen Allah Teâlâ’ya kulluk yapması, itaat etmesi ve yakınlaşmasıdır.

Mü’min kulların yapmakla yükümlü olduğu ibadet, Allah Teâlâ’ya boyun eğmeyi, itaat etmeyi ve emirlerini yerine getirmeyi zorunlu kılar. İslam’ın temelini oluşturan namaz, oruç, zekât ve haccın yanında, Kur’an–ı Kerim okuma, İslam’ı tebliğ etme, infakta bulunma, dua etme, haramlardan kaçınma, Allah Teâlâ’nın dini için çalışma gibi hayırlı amellerin tümü ibadet kapsamına girmektedir.

İbadet, Allah Teâlâ’nın emrettiği ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam’ın yaptığı ve öğrettiği şekilde yapılmalıdır.

İbadet, sıkıntı ve zorluklara karşı dayanma ve direnme gücü verir. Bazı ibadetlerin farklı zamanlara yayılmış olması, ibadetin Mü’min kulların hayatını bütünüyle kuşatmasına, hayatlarının ibadetle iç içe bir bütünlük oluşturmasına yol açar. İbadet insanı ruhsal kirlerden ve ahlaki saplantılardan koruduğu gibi, temiz ve huzurlu bir hayat yaşamasına sebebiyet verir.

Kalbimiz, dilimiz, gözümüz, kulağımız kısacası bütün azalarımızla ibadet etmeliyiz ki Rabbimizi razı edebilelim, Hz. Peygamberin şefaatine nail olalım. Ancak güçlü bir iman ve amel ile saadete ulaşabilir, aziz olabiliriz.

İnsandaki irade gücüyle yakından ilişkisi bulunan ibadetin gençlerin hayatında ayrı bir önemi vardır. Olgunlaşmaları, güçlü bir iradeye sahip olmaları ve örnek bir Müslüman şahsiyet haline gelmeleri için ibadete önem vermeleri ve yoğunlaşmaları gerekir. Fasit dalgalara ve ahlaksızlıklara davet eden şeytani güçlere kuvvetli bir iman ve irade ile karşı koyulabilir. Zira şeytan ve taraftarları İslam’dan koparmak için nefsi cezp edecek ve boyun eğmesine yol açacak bütün imkânlardan istifade ederler. Gençleri bütün bu tehlikelerden korumak için her birinin başına bir bekçi yerleştirmek mümkün değildir. Ancak, ibadetin sebep olduğu güçlü irade ve Allah korkusu, bütün tuzakların etkisiz hale gelmesine ve şeytani oyunların bozulmasına yol açar.

Günümüzde gençlerin çoğunluğu ahlaksızlık, iffetsizlik, fesat bozgunculuk ve harama karşı direniş gücünden yoksundur. Kolayca tuzaklara düşer, sıkıntılardan dolayı bunalımlarla yüz yüze gelirler. Gençliğe direniş gücü kazandıran, sağlam bir iman ve ibadetlerdir. İbadet oyun ve tuzaklara karşı uyanık olma ve bilinçli hareket etme ruhunun oluşmasına sebebiyet verir.

Genç yaşlarda büyük bir istekle ve düzenli şekilde ibadetlerini yerine getiren, İslami hizmetlere aktif şekilde katılan ve İslami bir hayat yaşamak için çabalayanlar olgun bir kişiliğe kavuşur, vakarlı ve onurlu Mü’min şahsiyetler haline gelebilirler.

Gençlerin onurlu, temiz ve Müslümanca bir hayat yaşamaları için bolca ibadete ihtiyaçları vardır. İbadete yöneliş onların heyecanlarını ve coşkun duygularını kontrol altına alacağı gibi, tehlikelere karşı emniyete girmelerine sebebiyet verir. Böylece İslami ahlak ve iffet şuuruyla donanarak onurlu bir kişilik kazanırlar.

İbadetin gençlerin hayatında birçok etkisi bulunmaktadır. Bu çerçevede;

–İbadet, gençleri yalnızlık sıkıntısından kurtarır. Ruhi ve psikolojik sağlıklarını temin eder. Allah Teâlâ’ya ünsiyet bağlamında ruhen sükûnete ermelerine neden olur.

–İbadet, gençleri düzenli ve programlı bir hayata yönlendirir. Tembellikten, gevşeklikten, programsızlıktan ve bunlardan kaynaklanan başarısızlıklardan korunmalarına yol açar.

–Allah Teâlâ’ya karşı kulluğunu yerine getiren genç, ibadetin gereği olarak ihlas, sadakat, cömertlik ve sabır elbisesine bürünerek fesada karşı güçlü bir duruş sergiler. İbadet, hayatta karşılaşılan sorun, sıkıntı ve karmaşıklığa karşı durma gücü kazandırır.

–İbadet, ruhu manevi bir güçle donatır. Böylece korkuların, tuzakların ve entrikaların etkisini kırar.

–İbadetler layıkıyla yapıldığında insanda takvanın yerleşmesine vesile olur. Takva elbisesine bürünen genç, şeytani okların nüfuz edemediği sağlam bir zırha bürünmüştür.

–İbadet, Mü’min kulların maneviyat yönünün gelişmesi ve kemale ermesine sebebiyet verir. Bu sayede değersiz varlıklar, şanı yüce ve nihayetsiz kudret sahibi Allah Teâlâ ile irtibat kurarlar. Sorun, sıkıntı ve heyecanlara karşı duyguları teçhiz edilir. Heva, heves ve nefsani istekler nüfuz imkânı bulamazlar.

Rabbim bizleri, her ortam ve şartlarda kendisini zikredenlerden eylesin.

Allah’a emanet olun.

 

Söz & Kalem Mayıs Başyazı

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Güvenlik Güvenlik sorusunu güncellemek için resime tıkla