KİTAPLIK

Gözyaşından ne çıkar, neden ter dökmediniz?

M.Akif- Safahat

İç dünyamızda bir düşünce tezahür edebilir ve bunu yapmaya niyetlenirsiniz. İşte bu noktada o isteği tahlil etmelisiniz.İslami görüşünüze, İslami ölçülerinize uygun ise, o eylemi yaparsınız. Şayet İslami ölçülerinizle çelişen şeytani bir vesveseise, bu vesveseden Allah‘a sığınır ve bu vesvesenin gerektirdiği eylemden vazgeçersiniz.

Mehmet Alagaş- Dünden Bugüne Şeytan ve Dostları

Kulluk ve iman, şimdi makbuldür. Fakat ölümden sonra her şey meydana çıkınca, inanmak bir işe yaramaz.Yanmadıkça o bilgi, Aynel Yakin değildir. Bu yakini istiyorsan ateşe dal.Padişahlıktan feragat edeni padişah bil. Onun nuru Ay İli Güneş olmaksızın da parlar.

Mesneviden Seçmeler

İnsan düşüncelerinden ibarettir; gerisi et, kemik ve deridir. İnsanın düşüncesi gül ise, kendisi gül bahçesidir; yok eğerdüşüncesi pislikse elbette çöplüğe benzeyecektir. İnsanın düşüncesi ne ise inancıda odur.

Ebu Haşim Hicazi- Kuran Işığında Düşünmek

Elbette İslam, içinde bulunduğu çağın farkındadır. Ve bu anlamda muasırdır; ama asri değildir.

 

Muhammed Kutub- Kur an’ı Nasıl Okuyalım

Dünyadaki toprak gibi mütevazı insanlara hakaretle bakma, ne bilirsin belki bu toz duman içinden bir süvari çıkıverir.

Muhammed Kutub-Kulluk

İnsanlar dünyalarını ıslah etmek uğruna dinlerinden hiçbir şeyi bırakmazlar. Yoksa Allah onlara bundan zararlı olanı başlarınagetirir.Nice âlim var ki fayda vermeyen ilmi vardır ve cehaleti onu öldürmüştür.

Hz. Ali- Nehcul Beleğa

Hazırlayan : Hasan Kalabalık

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Güvenlik Güvenlik sorusunu güncellemek için resime tıkla