MÜSLÜMANCA DÜŞÜNMEK

MÜSLÜMANCA DÜŞÜNMEK

Bismillah.

Düşünmek, Rabbimiz olan Yüce Allah’ın biz kullarına bahşettiği büyük bir nimettir. Yeryüzündeki olaylara, kavramlara, kısacası hayata dair her şeye bir anlam yüklemekteyiz. Başımıza gelen bir olay veya karşılaştığımız herhangi bir durum karşısında sağlıklı değerlendirme ve doğru bir karar verme, düşünme özelliği sayesinde gerçekleşir. Düşünmek her insanın sahip olduğu bir özellik olsa da tüm insanlar aynı şekilde düşünmez. Her insan edindiği fikir, sahip olduğu inanç ve bakış açısına göre düşünür, yeryüzünde meydana gelen olay ve durumları bu çerçevede değerlendirir.

Konuyu felsefi açıdan ele almak gibi bir düşüncemiz yok; Fakat konunun önemini izah etmek için böyle bir giriş yaptık. Batılı düşünce yapısının zihinlerimizi bulandırmak amacıyla ürettiği çok sayıda düşünme şekli vardır. Bunlardan sıyrılabilmek için bizim ortaya koymamız gereken düşünme şekli ise Müslümanca düşünmek olmalıdır. Müslümanlar olarak bu ahir zamanda en çok ihtiyacımız olan şeylerden birinin bu olduğuna inanıyorum. Çünkü çoğumuz karşılaştığımız olay ve durumlar, başımıza gelen belalar vs. karşısında tüm bunları Müslümanca değerlendirmiyoruz. Bunun kanımca en büyük nedeni içimizdeki dünya kaygısının ahiretten daha fazla olmasıdır.

Batı’nın önümüze koyduğu dünyevi refah ve çıkar istekleri, her şeyi yine kendisinin ürünü olan sekülerizm ve kapitalizm endeksli düşünmemize neden oluyor. Diğer taraftan hedonizm ‘Anı yaşa.’ zihniyetiyle insan hayatını anlamsız kılıyor. İnsanı sadece anlık bir heves içerisinde düşünmeye sevk ediyor, insanın ileriyi ve sonrasını düşünmesine izin vermiyor.  Batı dünyası, ‘ben merkezli’ ve günümüzde yaygınlık gösteren, çok tehlikeli ‘bana necilik’ anlayışını zihinlere empoze etmeyi maalesef ki başarmıştır.

Ayrıca Machiavelli’nin ‘Amaca götüren her yol mubahtır.’ sözü, içinde bulunduğumuz toplumun kendisine şiar ettiği bir düstur halini almıştır. Özellikle siyaset arenasında sergilenen tutum ve izlenen politikalar, toplumun sözcüsü konumundakilerin Machiavellist düşünme metodunu benimsediğini göstermektedir. Kısacası günümüz toplumunda hiçbir konu Müslümanca düşünülmüyor, Müslümanca değerlendirilmiyor. Genel anlamda durum bundan ibaret. Bunları belirtmedeki amacımız olumsuz bir tablo oluşturmak değildir. Bu yanlış, bir o kadar da sinsi düşüncelerin bizi sarıp kuşattığının farkında olmamız gerektiğini düşünüyoruz.

Batılı fikirlerin zihinlerimizi ifsat ettiği bu zaman diliminde tüm bunlardan kurtulup Müslümanca düşünmenin anahtarı Allah’a kulluk ve güçlü bir akide olsa gerek. Çünkü Müslüman olduğunu iddia eden bir insan, olmazsa olmaz olan Allah’a kulluğu icra etmelidir. Allah’a layığıyla kulluk eden insanın akidesi sağlamlaşır ve o artık her şeye İslam nuruyla bakar. Allah’ın resulü Hz. Muhammed (sav)’in bizlere emanet olarak bıraktığı Kur’an ve Sünneti kendisine rehber edinerek düşünür. Evet, biz Müslümanlar içinde bulunduğumuz çağın şartlarını göz önünde bulundurup, İslam’ın çerçevesinde değerlendirmeli ve bütüncül bir şekilde düşünmeliyiz. Hepimiz kendi çapımızda bunu yaptığımız zaman bir şeylerin düzeleceğini fark edeceğimize inanıyorum.

Müslümanca düşünmek ümidiyle. Allah’a emanet olun.

 

Yusuf DEMİR

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Güvenlik Güvenlik sorusunu güncellemek için resime tıkla