NURETTİN YILDIZ HOCA İLE OKUMA ÜZERİNE RÖPORTAJ

NURETTİN YILDIZ HOCA İLE OKUMA ÜZERİNE RÖPORTAJ

1-) Müslüman genç okumak zorunda mıdır?

Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman ise bir genç, Allah Teâlâ’nın imanı “İkra” ile başlattığını biliyor demektir. İman davası ve nübüvvet davası “ikra” emriyle başladı. “İkra” demek “oku” demektir. Dolayısıyla “müslümanım” diyen genç okumak zorundadır.

2-) Müslüman gencin yarınları adına okumanın rolü nedir?

Biz, okumaktan kitabın sayfalarını çevirmeyi anlayamayız. Okumaktan bunu anlamak, okumayı kapitalist ruhla yapanlar için geçerlidir. Biz, okumaktan kulunu gönderme gayesi neyse onu gerçekleştirmeyi anlarız. Biz, yeryüzünde “en hayırlı ümmet” olarak varız. Bu ümmetin genci de en hayırlı ümmetin bir parçasıdır.

Bir gencin bu dünyada iki vazifesi vardır: Birincisi Allah’a mümin ve muvahhid bir kul olarak yaşamak, ikincisi de Ümmet-i Muhammed idrakini bir sonraki kuşaklara taşımak. Biz bunu, “dininden geçinen” ve “dinini geçindirenler” olarak ikiye ayırabiliriz. Sadece kendisi cennete girip gerisiyle ilgilenmeyen insanlar pintidirler. Ashab-ı Kiramın ruhunu yakalayamamış insanlardır. Mümin genç ise böyle birisi değildir. Kendisi cennete girecek, kendisinden sonraki nesiller de onun sayesinde cennete gireceklerdir. Burada bizim mümin olarak sadece kendimizi düşünüp Ümmet-i Muhammed’e yatırım yapmadığımız her hareket eksik bir harekettir. Bu eksiklikten bir tanesi de kitaptır. Kitap, bize sadece bir şeyler kazandırıyor ve davamızı yarına taşımıyorsa, biz Ümmet-i Muhammed’in genci olarak yanlış yapıyoruz demektir.

3-) Hocam, peki müslüman genç bunu nasıl yarınlara taşıyacak?

Müslüman genç okuyacak, okuduğu onu onurlu, şahsiyetli bir müslüman yapacak. Okuduğu, onu ailesinde, işyerinde, toplumunda Müslüman yapacak. Okuduğu sayesinde, içerisinde bulunduğu toplumu cennete sevk etmesi gerektiğini anlayacak. Okuduğu sayesinde, davasının kendisinden sonraki nesillere aktarılması gerektiğini anlayacak. Ortaya koyduğu çalışma ile davası ve fikri zaten yarına taşınacaktır.

4-) Hocam sizce müslüman genç ne okumalıdır ve ne okumamalıdır?

Müslüman genç okuyacak ama ne okuyacak? Her şeyden önce Ümmet-i Muhammed’e ait şeyleri okuyacak. Bunlar Kuran, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz’e ait şeyler ve ümmetin geçmiş birikimleridir. Bunları ders olarak da okuyacak, kültür olarak da okuyacak. Aynı zamanda yaşadığı çağın getirdiği, çağa güç katan bilgilerden de seçip okuyacak. Mühendis olmak için okuyacak, doktor olmak için okuyacak. Bu okumada ise kabiliyetini esas alacak. Kabiliyeti “matematiksel” denen zekâdan ise tıp okuyacak; “ezbersel” denen zekâdan ise tarih okuyacak. Ama bu okuma onun bu hayattaki “müslüman hayatı”nı maddi konuda desteklesin diye yapılan okumadır. Asıl okuyacağı şey Allahın kitabı ve bu kitabın anlaşılması için yazılanlardır.

Okumaması gerekenler ise onunla savaşan ve şeytana hizmet eden yazarların eserleridir. Bilhassa sosyoloji gibi. Tabi sadece sosyolojiyi kastetmiyorum. Maalesef sosyoloji, özellikle İslam’ı yok kabul etmek için çırpınan bir bilim dalı. Sosyolojiyi zaruret için okuyabilir ama sosyolojiye ait bilimsel kitapları ve Allah’ın şeriatını yok kabul edenlerin “gevezelik” sayılabilecek sözlerinin derlendiği kitapları okumayacak.

5-) Müslüman genç, karşıt fikirli eserleri ne zaman okumaya başlamalıdır?

Karşıt fikre ihtiyaç duyan zayıftır. Kuran’ı bilen, Peygamberi bilen, İmam Gazali’yi bilen birisi karşıta niye ihtiyaç duysun ki? Karşıt şeytandandır. Şeytan Adem Aleyhisselam’dan beri eser yazıyor. Dolayısıyla onun yazdığı eserleri hep görmekteyiz. Kuran’ı okuyan, onun karşıtını da okumuş olur zaten. Karşıt eserleri okumaya özenmek bir komplekstir. Doymamış insan evinde doymamışsa lokantaya gidip bir daha yemek yer. Evinde doyan adam ne diye lokantaya gitsin ki? Dolayısıyla müslüman genç önce bu kompleksten kurtulmalı.

Karşıt fikirli eseleri okumak haramdır da demiyoruz. Allaha düşman olan adamların kitapları okunabilir. Ama nasıl okunabilir? Müslüman genç uzmanlaşır ve mürşidi tarafından onay alırsa onların herhangi bir eserini de okuyabilir.

6-) Okumayı sevmeyen müslüman genç ne yapmalıdır?

Okuma, kesinlikle annenin süt emzirdiği yıllardan itibaren başlatılmalıdır. Okumayı sonradan öğrenmek, takma diş yapmak gibi bir şey. Okuma bir aile meselesidir. Ailenin okumaya verdiği önemle birebir ilgilidir. Kitabı çocuğun oyuncağı yapmak lazım ki büyüyünce okusun. Bunlarla beraber, okumak Allah’ın bazı kullarına özellikle lütfettiği ayrı bir meziyettir. Öyleyse biz okumayı ikiye ayıralım. Birincisi asgari düzeydeki okumadır ki bütün Müslüman’ların okuması zorunlu olanlardır. İkincisi ise uzmanlaşma amaçlı ve seviyeli tartışmalar düzeyine çıkartabilecek yüksek okumalar olacak.

7-) Müslüman gencin okuma merhaleleri nasıl belirlenmelidir?

Okuma merhalesi olmaz. Çünkü okuma kendi merhalelerini belirler. Kitap okudukça merhaleleri ilerler. Ama burada önemli olan husus şudur ki okumada kişinin bir mürşidinin olması gerekiyor. Bu, hayat boyu devam etmelidir. Müslüman gençten yaş ve ilim olarak önde olan ve müslüman genci “kendi”ne çalıştırmayan, fırkalaştırmayan, ümmeti dert edinen bir mürşid, okuma merhalelerini ayarlayabilir.

8 ) Üniversitede okuyan bir müslüman genç için “mutlaka okuması gereken” olarak gördüğünüz eserler var mıdır?

Ben üniversiteyi “ilim merkezi” olarak görmüyorum. Üniversitelerde şuan ilim verilmiyor, ancak yüksek lisans döneminde verilmeye başlanılıyor. Üniversiteler, okuma özelliğini geliştirme merkezleridir benim nazarımda.

Şuanda İlahiyat okuyanlar müftü olmak için okuyorlar ama üst sınıflarda hala kısa süreler ezberlettiriliyor. Bunlar ilkokuldan önce bitmesi gereken şeylerken İlahiyat’ın üst sınıflarında devam ediyor olması İlahiyat için “ilim merkezi” söylemini gülünç kılıyor. Bundan elli yıl önceki İslam Enstitülerinde bir senede ders okunan şeyler şimdi yüksek lisansta doktora tezi olarak çalışılıyor. Bu sebeple ilim, fakültelerde değildir. Okuma için fakülteyi baz alıp “fakülteden önce” ve “fakülteden sonra” demeyi anlamsız buluyorum. Nitekim müslümanın hayatı fakülteyle başından ve sonundan kesilebilecek bir hayat değildir.

9-) Son olarak okuyucularımıza söylemek istediğiniz bir mesajınız var mıdır Hocam?

Üç şey söyleyebilirim:

  • Vaktinizi iyi kullanın
  • Irkçılık fitnesine düşmeyin
  • Bir an evvel evlenina
Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Güvenlik Güvenlik sorusunu güncellemek için resime tıkla