• BİN YIL ÖNCE İSLAM DÜNYASINDA BİLİM, İBN-İ SİNA VE BEYRUNİ Eylül 22, 2017

    İkinci Mesele (Beyruni’nin İkinci Sorusu) : Aristo, eski devirlerin ve geçmiş çağların felek hakkındaki görüşlerini ve o devirler insanlarının felek (Evren) konusundaki düşüncelerinin kendi ulaştığı sonuçlara uygun düşmesini, kitabının iki yerinde, feleğin kıdemine, değişmezliğine ve devamına bir delil olarak niçin zikretmiştir? Mutaassıb ... Devamı...