• BİN YIL ÖNCE İSLAM DÜNYASINDA BİLİM, İBN-İ SİNA VE BEYRUNİ Eylül 22, 2017

    İkinci Mesele (Beyruni’nin İkinci Sorusu) : Aristo, eski devirlerin ve geçmiş çağların felek hakkındaki görüşlerini ve o devirler insanlarının felek (Evren) konusundaki düşüncelerinin kendi ulaştığı sonuçlara uygun düşmesini, kitabının iki yerinde, feleğin kıdemine, değişmezliğine ve devamına bir delil olarak niçin zikretmiştir? Mutaassıb ... Devamı...

  • MÜSLÜMANLAR BİLİMDE NEDEN GERİ KALDI(!) Mart 22, 2017

    Bilim Nedir? Bu soruya yüzyıllardır cevap aranıyor ve her cevap bilime bir şeyler ekliyor buda bilimin birikerek ilerlemesini sağlıyor. Daha çok bilim geleneksel beceri uğraşları ve teknoloji ile ilgilidir. Yani bilim teknolojiyi doğurur. Teknoloji ise bizim günlük işlerimizi kolaylaştırmayı sağlayan ... Devamı...