ZAMANIMIZI HAYIRLA DONATALIM

ZAMANIMIZI HAYIRLA DONATALIM

Bismillahirrahmanirrahim

İşte onlar hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler.” (Mu’minun: 61)

Herkesin (her toplumun) yüzünü çevirdiği bir yön vardır. Öyleyse hayırlarda yarışınız. Her nerede olursanız, Allah sizleri bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.” (Bakara: 148)

Üç aylık yaz dönemine girmeye fazla bir zaman kalmadı. Çoğu öğrenci olan genç kardeşlerimiz, yaz tatillerinde yerlerini değiştirip genellikle memleketlerine, ailelerinin yanına dönmektedirler. Üç aylık tatil döneminde yakınlarının yanına dönmeleri kendilerine önemli fırsatlar sağlamaktadır. Okula gittikleri dönemde kendileriyle ilgilenme imkânı bulamadıkları aile fertleriyle ve akrabalarla yakından ilgilenme, İslami alanda gelişmelerini sağlama ve daveti çevrelerindeki insanlara ulaştırma fırsatı elde etmektedirler.

Genç kardeşlerimiz şimdiden başlayarak bütün günlerinin dolu dolu olduğu güzel bir program hazırlarlarsa, yaz tatilini çok verimli ve bereketli bir şekilde geçirebilirler. Ayrıca tatil ile birlikte başlayacak olan mübarek Ramazan ayı, ibadi açıdan daha hayırlı faaliyetler yapmaya ve daha çok sevap kazanmaya vesile olacaktır.

Yukarıda geçtiği gibi atılacak öncelikli adım, kapsamlı bir programın yapılmasıdır. Söz konusu program, öncelikle aile fertlerimizin, akrabalarımızın, komşularımızın, arkadaşlarımızın ve diğer çevremizin bozuk ortamın etkisinden korunmaları ve İslami açıdan yetişmelerine yönelik olmalıdır. En yakınımızdan en uzağa kadar elimizin yetişebildiği herkesi programımıza dahil ederek, onları İslam’a yönlendirmeye çalışmalıyız. Ramazan ayında çevremizdeki insanlarla mukabele okuyarak, teravih ve Cuma namazlarına katılmalarını sağlayarak, birlikte kitap okuyarak, imkânımız ölçüsünde iftarlara davet ederek, teravihlerden sonra uygun yerlerde oturup İslami konularda dersler yaparak ve bunu bütün bir yaz tatiline yayarak verimli ve bereketli çalışmalar yürütebiliriz.

Davetçi bir Müslüman olarak ibadi programlarımızı eksiksiz bir şekilde yerine getirmeliyiz. Namazlarımızı zamanında ve cemaatle kılmaya özen göstermeliyiz. İmkânımız varsa vakit namazlarımızı camide kılmalıyız. Camiye gidince yakınlarımızdan birilerini beraberimizde götürmeli, ibadetle ve camiyle yakın irtibatını sağlamalıyız. Yakınlarımız düzenli şekilde namaz kılmıyorlarsa, namaz vakitlerinde beraberimizde camiye götürdüğümüzde ve bir Müslüman için namazın gerekliliğini kavramalarına yardımcı olduğumuzda bütün bu çaba ve gayretler düzenli şekilde namaz kılmalarına vesile olacaktır inşaallah.

Davetçi ilmi olarak kendisini donatmalıdır. Yeterli ilminin olmaması davetçi için büyük bir eksikliktir. Bu eksikliğin giderilmesi ve iyi bir donanım için her kardeşimizin düzenli şekilde kitap okumasına yönelik programının olması gerekir. Zira okul ve diğer meşguliyetler yıl içerisinde istendiği şekilde kitap okuma imkanı vermeyebilir. Ancak, yaz tatili kitap okumak için iyi bir fırsattır. Genç kardeşlerimiz yaz mevsimine yönelik program yaparken, buna okuma saatlerini de dahil etmeli, zamanlarının önemli bir kısmını kitap okumaya ayırmalıdır. Zira bir davetçi için kitap okumanın ekmek ve su gibi zaruri ihtiyaçlardan olduğu unutulmamalıdır. Okumayan öğrenemez, öğrenemeyen İslami hizmetleri başarılı şekilde yerine getiremez.

Genel olarak yapılan şikayetlerden biri, sosyal medya ile fazla meşgul olduklarından kitap okuma noktasında büyük bir eksikliklerinin olduğudur. Biz, kardeşlerimizin böylesi kesimlerden olmalarını istemeyiz. Toplumda yoğun şekilde yayılan internet ve özellikle de sosyal medya gençleri etkilemekte ve zaman israfına yol açmaktadır. İbadi programlarına, kitap okumalarına, tebliğ ve ilgilenmelerine engel oluyorsa genç kardeşlerimizin sosyal medya ile ilişkilerini sorgulamaları, buralarda zaman öldürmekten kaçınmaları gerekir.

Davaları ve hedefleri olmayan insanlar gibi kendimizi hayatın akışına kaptırıp canımızın istediği gibi yaşayamayız. Bilinçli hareket edip İslam’a hizmet için çalışmalıyız. Dinimize ve davamıza faydası olmayan alanlardan uzak durmalıyız. Zamanımızı, davamızın insanlara ulaşması, bozgunculukların ortadan kalkması, yakınlarımızın, komşularımızın ve çevremizdeki insanların İslam’a yönelmesi için harcamalıyız. İslam’ı anlatmak için insanlarımızın karşısına çıktığımızda, İslam’ı gereği gibi anlamaları için bir seydaya ihtiyaç duymayacak şekilde dinimizi anlatabilmeliyiz. Bunun için medreselerde İslami ilimleri elde etme imkânımız yoksa bile, bize lazım olan ve dinimizi öğrenmemize yardımcı olan kitaplara yoğunlaşarak bu ihtiyacımızı karşılamalıyız.

Unutmamamız gerekir ki, imanlı gençler toplumun bedeninde dolaşan hayat damarları gibidir. Bilinçli şekilde hareket edip topluma İslami bilinç kazandırmak ve İslami hayat bulmasını sağlamak için çabaladıklarında güzel neticeler elde edilmesine katkı sunabilirler. Gençlerimiz aktif bir şekilde hareket edip gençliği etkilemeli, toplumun hayat bulması için faal şekilde çalışmalıdırlar.

Yaz tatili için program yapan genç kardeşlerimiz, günlük ve haftalık programlarının ne derece uygulandığına bakmak için günün sonunda uyumadan önce ya da hafta sonlarında çalışmalarını gözden geçirmelidirler. Programlarında aksama varsa, bu noktaları tespit edip yoğunlaşmalı, programlarını kâmil şekilde uygulamaya koymalıdırlar.

Yaz tatilinin sonunda ibadi, okuma ve tebliğ programlarını masaya yatırmalı, önceden hazırladıkları programı ne derece uyguladıklarına, kendilerini ne derece geliştirdiklerine, ilgilendikleri insanların durumunda ne tür bir değişim ve gelişmenin olduğuna bakmalıdırlar. Gelişme iyi bir noktadaysa ve ilgilenilen insanlarda müspet gelişmeler varsa, program başarılı şekilde uygulanmış ve hayırlı bir çalışma sergilenmiş demektir. Bunun için de Rabbimize hamd etmeliyiz.

Allah rızası için yapılan gayret ve çabalar her zaman hayırlı neticeler doğurur. Hayırlı çalışmalar için atılacak adımlar hiçbir zaman karşılıksız kalmaz. Herhangi bir eksiklik ve sıkıntı varsa bu, işe gerekli özen gösterilmediğinden veya iyi bir program hazırlanmadığından ya da söz konusu programın gereği şekilde uygulanmadığındandır.

Şimdiden faydalı olacak bir program yaparak ve bunu uygulamak için kendimizi hazırlayarak yoğun bir çalışma atmosferine girmek için harekete geçmeliyiz. İnsanlarımızın hakka yönelmesi ve toplumumuzun İslami hayata dönüşü için bütün bu çabaların gerekli olduğunu unutmamalıyız.

Rabbim zamanımızı razı olacak şekilde geçirmeyi hepimize nasip etsin.

Allah’a emanet olun.

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Güvenlik Güvenlik sorusunu güncellemek için resime tıkla