ZAMANIN KIYMETİ

ZAMANIN KIYMETİ

Hayatta değeri bilinmeden elden giden onca şeyden biridir, zaman… Ömür, gençlik, sevinç ve keder hepsi zaman içerisinde eriyen ayrı olgular.

Geçmeden kıymetini bilmek gerekir zamanın. Çünkü zaman yalnızca ileri doğru akan bir kavramdır. Arkasına bakmaz! Şöyle bir düşünün, 20’li yaşlardasınız zaman su gibi akıp geçti değil mi? Peki birde ileriye doğru 20 yıl düşünün. Amma da çok zaman varmış değil mi? Zamanın garip oyunlarından sadece bir tanesi bu. Geçmişi ile geleceği aynı saysa da aynı göstermez zaman.

20’li yaşlarda bir genciz belki, belki henüz 20’ye bile dayanmadık. Peki, bu gençlik kalıcı mı? Bakın üstad Said-i Nursi ne diyor.

“Gençlik Rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek.”

Madem biliyoruz ki bu gençlik gidici. Yani zamanın esiri. Gelin bu esiri vezir yapalım.

Önce Allah resulünün (s.a.v) şu hadisini zikretmemiz gerekli tabi.

 “Beş şey gelmeden önce beş şeyi ganîmet bil: İhtiyarlığından önce gençliğini, hastalanmadan önce sıhhatini, fakirliğinden önce zenginliğini, meşgul zamanlarından önce boş vakitlerini ve ölümünden önce hayatını!”

Şimdi sıra esaretten vezirliğe yükselmekte. Peki, ama nasıl?

Zaman dediğimiz şey senin benim gibi kaşık çatal gibi bir mahlûkat değil mi? Evet öyle. Ve sen de mahlûkatın en şereflisi en üstünü değil misin? Evet öyle. Madem öyle zamana esir olman, gençliğe düşkün olman ve zevk u sefahat üzere olman ne derece münasip?

Kurtuluşun reçetesine yani zamanın doğru, verimli ve bereketli kullanılmasına gelmeden evvel üstada bir kez daha dönüp şu veciz ifadeleri aklımıza not edelim.

“Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, baki bir gençliği kazanacağını bütün semavi fermanlar müjde veriyorlar.

Eğer sefahate sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, âhiret mes’uliyetinden ve kabir azabından ve zevâlinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücazatlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder.”

Üstadı dinliyor ve dakikaların dahi hesabını yapma yolunu hep birlikte bismillah diyoruz.

  • Zaman saatlerle, günlerle değil salise, saniye ve dakikalarla ilerler. Yani saatlerden önce dakikaları kullanmak gerekir. Küçük bir örnek saat 14.00’da buluşacağız değil, vakit uygunsa saat 13.35’te buluşalım diyerek zaman konusundaki ciddiyetimizi göstermek mecburiyetindeyiz.
  • Önce günleri temelde taksim etmeliyiz. Allah resulü gibi 3’e bölebiliriz mesela. Bir vaktini Allah’a bir vaktini aileye ve kendisine bir vaktini de ashabına ayırırdı. Bizler de önem sırasına ve çokluğuna göre günümüzü böyle temel bir sınıflandırma ile sınıflandırabiliriz.
  • Sonra günümüzü günümüz kapitalist sistemine göre değil de Müslüman bir kula göre taksim etmeliyiz. Mesela ilk önce güne güneş doğmadan başlamalı ve yatsıdan sonra uygun vakitlerde günü bitirmeliyiz. Çok geç yatmamalı yine çok geç uyanmamalıyız.
  • İyi bir düzen ve tertibat içerisinde olup günleri önceden belirlenen işlerle doldurmalı, boş gün bırakmamalı tabiri caizse başı kaşıyacak vakit bulamamalıyız.

 

Yukarıdaki maddeler günü bölmeye zamanı verimli kullanmaya yarayacak temel denebilecek maddeler. İşe bunlarla başlayabilirsek zaten çokça yol alabiliriz eve’lallah. Ama daha günü zamanı tam anlamıyla verimli kullanabilmiş değiliz.

Zamanı taksim ettik. Günlere, günleri vakitlere. Şimdi de taksim olunan zamanı değerlendirme noktasında naçizane tavsiyelerimize gelelim.

Öncelikle bir bilinç uyandırmak istiyorum. Zaman eldeki altın misali olmalı! Nasıl ki altını boşa giden insana gam düşer. Öyle de zamanı heba olan insana da bu gam düşmelidir. Hatta daha fazla kederlenmelidir. Misal 7 saatten fazla uyuyunca o saat kadar altını heba olmuş gibi hissetmelidir.

Zamanı değerlendirme dedik. Nasılına hiç girmedik. Gelin şu zamanı hep birlikte iyi değerlendirmenin kısa yollarını masaüstümüze ekleyelim.

  • Zamandan hesaba çekileceğiz bilincini bir an olsun ihmal etmemeli ve zamanı hesabını verebileceğimiz şekilde kullanmalıyız.
  • Dedik ki zaman bir mahlûkattır. Ve her mahlûk gibi o da bizim emrimize verilmiş yönetilmeyi ve yönlendirilmeyi beklemektedir.
  • Zamandan tasarruf etme alışkanlıkları edinmeliyiz. Uç bir misal vereyim. İslam’ın kıymetli bir âlimi ekmeği ıslatıp yediğinde zamandan kazandığını görünce bir daha kuru ekmek yememiştir. Bu size zihin odanızın duvarlarını kırmanız için bir örnek olsun.
  • Erteleme hastalığından kurtulup “hemen-şimdi” alışkanlığı kazanmalıyız. Bir abimiz böyle yaparak büyük bir şirket kurdu sonra demedi demeyin. Şu veciz söz ile bu maddeyi bitirmek isabet olur herhalde. “Erteleyenler helak oldu!”
  • Bunca tedbirine rağmen boş vaktin olacaktır. Değerini bil! Zira o bir nimettir. Allah resulü o nimeti şöyle uyarıcı bir dille hatırlatıyor.

“İki şey vardır, insanların çoğu onun değerini bilmezler: Sıhhat ve boş vakit.”

  • Boş söz, iş ve arkadaştan tabiri caizse kaçarcasına uzaklaş. Onlar görebileceğin en tehlikeli düşmanların olacaklar bu yolda. Yol azığın kadar yol arkadaşın da önemlidir!

Bu maddeler daha uzar gider böyle ama son olarak zamana sahip çık. Zaman sana memurdur. Senden emir bekler ama önce emirde olması gereken özellikleri edinmeni bekler.

Ey nefsim! Deme, “Zaman değişmiş, asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder, derd-i maişetle sarhoştur.” Çünkü ölüm değişmiyor. Firak, bekâya kalb olup başkalaşmıyor. Acz-i beşerî, fakr-ı insanî değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sür’at peydâ ediyor.

Üstad Said-i Nursi hazretlerinin bu sözlerini mıh gibi aklımıza kazıyarak ve elden geldiği müddetçe ondan istifade ederek zamanın kıymetini idrak edebileceğimiz bir yolda görüşmek ümidiyle.  Son olarak ümmetin vahdetini isteyen siz değerli kardeşlere naçizane çağrımdır!

“ÇAĞA SAHİP OLANLAR ZAMANLARINI EN İYİ KULLANANLARDIR!”

 

Selman ZENGİN

Son Yazılar
Bir cevap bırakın
Güvenlik Güvenlik sorusunu güncellemek için resime tıkla