120. Sayı

Yeni Dünyada "Hayâ" İle Hayat Bulmak

Görsel idrakin egemenliği, hakikatin beyanı olan edebiyatı yok ediyor. Varlığın aynası olan sanatı ortadan kaldırıyor. [...]

Peygamberlerin Ortak Daveti: HAYÂ

Haya duygusu, Rabbimizin insana ihsan ettiği ve en mükerrem haliyle şekil verdiği insan bedenine olan bakış açısını da melekûti bi[...]

İmanın Nişanesi

Bir toplumun devamlılığı ve huzurunun teminatı hayâdır. Hayâ insanın ırzını, namusunu güvence altına aldığı emniyet durağıdır. [...]

Rüyaları Sorgulamak

Bizim dış dünyayla bağlantımızı sağlayan duyularımızdır. Yani bilgileri duyularımız vasıtasıyla elde ederiz. Peki, Onların bize su[...]

Ruhun bineğine bir panzehir; Hayâ

Mümin yaptıklarıyla mümin olduğu gibi yapmadıklarıyla da mümindir. Hayâ perdesini yırtan her diri kara çukurdan beridir. Hakla m[...]

Denizin Altındaki Ülke: Netherlands-1

Bu bina bataklık bir arazi üzerine kazık atılmak suretiyle inşa edilmişti. Gotik tarzdaki bu eserin usta ellerden çıktığı belliydi[...]

Nur’dan Hüzmeler: Gençlik Rehberinden Kesitler

Risale-i Nur zaviyesinden gençlik nimeti... [...]

Modern Çağ, Ahlaki Şizofreni ve Biz Nerdeyiz!

Kültürümüzün kökleri derin olup, hiçbir medeniyetin kültür kalıplarına, hele yoz yaşam biçimlerine ihtiyacımız yoktur![...]

Kitaplık: İslam Tarihi Seti

Unutmayalım tarih tekerrür ediyor. Bize düşen görev ise tarihten kendimize dersler alarak ilerlemek. [...]

Hayatı Değerli Yaşamak

Hayâ, insan için taşıdığı sorumluluk duygusunu en nazenin şekilde yerine getirmesidir. Evet, insan sorumludur. Özellikle de kendin[...]

Haya, Hayat Bulmaktır!

Hayâ, tarih boyunca peygamberlerin ortak mesajlarından biri olmuştur. Her peygamber, kavmini tevhide, namaza çağırdığı gibi hayâya[...]