Üniversiteyi Kazanan Kardeşlerimize

Üniversiteyi Kazanan Kardeşlerimize

Yüce Dinimiz İslam, Müslümanları hiçbir dinde olmadığı kadar ilme ve öğrenmeye teşvik etmiştir. Gerek Rabbimizin indirdiği ilk vahyin ‘oku’ emriyle başlaması, gerekse de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam’ın ilmin faziletine yönelik hadisleri, Müslümanları ilim öğrenmeye teşvik etmiş ve ilme yönlendirmiştir.

Bütün bu teşvikler, gerek Resulullah (s.a.v) döneminde, gerekse de sonraki nesillerde büyük bir ilmi gelişmeye yol açmış, Kur’an ve hadis ilimlerinin yanı sıra, Müslümanlar tarafından tıp, astronomi, matematik ve diğer ilimlerde insanlığa yeni keşifler sunulmuştur.

Günümüzde ilimler çok çeşitli bir sahaya yayılmakla beraber, genel olarak İslamî ilimler ile fenni ve sosyal ilimler şeklinde kategorilere ayrılmaktadır. Her Müslüman’ın dinini güzelce yaşayabileceği kadar İslamî ilimleri öğrenmesi farzdır, ancak bu konuda âlim olması; kendi kabiliyeti, kapasitesi, hevesi, ilgisi ve imkânı ölçüsünde üzerinde durması gereken bir konudur. Diğer fenni ve sosyal ilimlere gelince, temel İslamî ilimlere ters düşen, kişiyi Allah’tan uzaklaştıran, dinsizliğe ve ateistliğe davet eden, İslam dışı bir hayat nizamını temel alan felsefe ve meslekler dışında okuyup öğrenmek ve okuduğu alanlarda uzmanlaşıp yetkin bir seviyeye gelmek, artık zamanımızın zaruretleri arasında yer almıştır.

Bu nedenle genç kardeşlerimizin kendi ilgi ve kabiliyetlerine göre üniversiteleri kazanmaları gerekmektedir. Üniversiteyi kazanmış kardeşlerimiz, sadece okutulan müfredat ile yetinmemeli ve İslamî ilimlere vakit ayırmalıdırlar. Günümüz üniversiteleri, müfredatlarına İslamî ilimleri almadıklarından, bunun üniversite dışında, imkânların zorlanarak elde edilmesi zaruridir. Zira bir Müslüman’ın yaşadığı toplumda ve çevresinde söz sahibi olabilmesi için hem fenni ve sosyal ilimleri hem de İslamî ilimleri bilmesi gerekmektedir.

Günümüz üniversite eğitimi İslami eğitimden uzak bir eğitim modeli olmakla; üniversite ortamları, haram ve günahlara davet edildiği, İslam’dan başka her şeyin açıkça yaşandığı ve teşvik edildiği ortamlara dönüştürülerek gençlerin imani ve ameli yönden maneviyattan uzaklaşmalarına katkı sunmaktadır. Durum bundan ibaret olunca, biz Müslüman gençler okumaktan ve okutmaktan vazgeçip sorumluluklarımızı terk mi edeceğiz? Elbette bir Müslüman için böyle bir durum söz konusu olamaz. O halde onların eksik bıraktıkları ve öğrenmemizi istemeyip dışladıkları İslamî ilimleri kendi imkânlarımızla, zaman ve şartlarımızı zorlayarak tamamlayacağız İnşaallah.

Okulumuzu bitirdiğimizde sadece bir öğretmen, bir mühendis, bir doktor olarak mezun olmamalıyız. Bu süreci, İslamî ilimleri de okumuş; ameliyle, ahlakıyla, İslamî kültürüyle örnek bir Müslüman, donanımlı ve yetkin bir davetçi olarak sonlandırıp İslami çalışmalara daha aktif katılmak için kendimize imkân bulmaya çalışmalıyız.

Hiç şüphe yok ki, günümüz şartları bilgili olmayı, bilgiyi kullanmayı, teknolojiden faydalanmayı, kendi alanında uzmanlaşmayı gerekli kılmaktadır. Bütün bu gereklilikler sebebiyle Müslüman gençlerin kendi alanlarında söz sahibi olabilmeleri, okullarını bitirip bu sayede dinlerine ve Müslümanlara hizmet edebilmeleri için çok çalışmaları gerekmektedir. Hem ailelerinin kendilerine verdiği maddi ve manevi emeğe, hem de Müslüman kardeşlerinin, yetişmeleri konusunda sarf ettiği çabalara hürmeten okullarında başarılı olmak zorundadırlar. Dolayısıyla her Müslüman genç; seçtiği alanda sözü dinlenir bir uzman, bilgi düzeyi yüksek bir aydın, entelektüel birikim ve kapasite açısından emsallerinden önde, İslamî ilimlerde yeterli, İslamî şahsiyet, ahlak ve edepte örnek olması gerektiğinin idrakinde olmalıdır.

Bu beklentilerin gerçekleşebilmesi için, Müslüman gençlerin İslamî ahlak ve şahsiyetlerini korumaları, dini ve imani konularda taviz vermemeleri, ibadetlerinde gevşeklik göstermemeleri gerekmektedir. Zamanımızın büyük bir ahlaki çöküntü içinde olduğunu ve bu çöküntünün merkezinde üniversitelerin durduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu nedenle her nerede olursak olalım, hangi şehir veya üniversitede olursak olalım imani, ameli ve ahlaki açıdan kendimizi muhafaza etmek zorunda olduğumuzu unutmamız gerekir.

Hem İslamî şahsiyetin korunması, hem bir Müslüman olarak üzerinize düşen vazifeleri yerine getirmeniz ve hem de gerek okulda, gerek yurtlarda ve gerekse de kaldığınız öğrenci evlerinde çevrenize, ilişki içinde bulunduğunuz insanlara karşı güzel bir intiba bırakmanız için sizlere şu tavsiyelerde bulunuyoruz:

–Derslerinizle beraber bol bol okuyun. Çünkü okumak için en güzel ve en bereketli yıllar, öğrencilik dönemleridir.

–Üniversiteyi kazanmak bir seviyedir. Bu seviyeye gelen her Müslüman, eğer isterse, yani programlı olur ve zaman israfı yapmazsa, okul derslerinin yanında İslamî kişilik ve şahsiyetini hem ameli ve ahlaki açıdan, hem de kültürel açıdan çok geliştirebilir ve büyük mesafeler kat edebilir. O halde istenilen gelişimi gösterip bu mesafeyi kat etmeli, bu anlamda kendinizi müsaitleştirmelisiniz.

–Evde ve yurtta beraber kaldığınız arkadaşlarınızla uyumlu olun, yardımlaşın, birbirinizin eksiklerini tamamlayın ve hem okul derslerinde hem de İslamî konularda birbirinizden mutlaka istifade edin.

–Her nerede olursanız olun, bulunduğunuz yerlerde güzel bir iz bırakmaya gayret gösterin. Öyle ki, oralardan ayrıldığınızda sizleri tanıyanlar, ardınızdan hayırla ansın.

–Bir Müslüman’ın nasıl olması gerektiğini hem yaşantınızla hem hal ve hareketlerinizle hem konuşma ve davranışlarınızla ve hem de ilişkilerinizle ortaya koymalısınız. İnsanlar size bakarak örnek bir Müslüman profilini görmelidirler.

–Kimi kardeşlerimiz yurtlarda, kimi kardeşlerimiz de öğrenci evlerinde kalmaktadırlar. Her nerede kalıyorsanız kalın, muhakkak programlı olmalısınız. Gününüzü programlamazsanız, zamandan istifade edemez ve zamanınızı israf etmiş olursunuz.

–Kaldığınız yerlerde mutlaka bir düzen ve intizam olmalıdır. Düzen, tertip ve temizliğiniz, sizi diğer öğrencilerden ilk bakışta ayırabilmelidir.

–Yurtlarda kalan kardeşlerimiz, kendileri gibi olmasa bile, en azından namazlarını kılan, mukaddesata saygılı, ahlaklı ve mütedeyyin insanlarla beraber kalmaya gayret göstermelidirler.

–Bütün kardeşlerimiz, ilişkilerinde sünneti esas almalıdırlar. İmkân varsa, vakit namazları camide cemaatle kılınmalı, müekked ve gayrı müekked sünnetlere riayet edilmeli, tesbihatlar muntazaman yerine getirilmelidir.

–Mümkün mertebe seher vaktinde uyanık olmalı, gece ibadetlerine devam etmelisiniz.

–Evlerde kalan kardeşlerimizin günlük Kur’an-ı Kerim okuma virdi olsun. Kur’an okumasını bilmeyen veya okuması zayıf olan kardeşler de en kısa zamanda öğrenip okumalarını düzeltmelidirler.

–Sıhhat ve imkân elverdiği ölçüde sünnet oruçlarına devam etmelisiniz. Sünnet oruçlarının, sizi şeytanın ve nefsin tazyiklerine karşı koruyacağını unutmayın.

–Gerek okuduğunuz fakültelerde, gerekse de bulunduğunuz yurtlarda tevazuunuz, iyilikseverliğiniz, temizliğiniz, ihtiyacı olanlara yardımcı oluşunuz, güzel ahlakınız, doğruluğunuz, sözünüzde durmanız, ahde vefanız vs. her konudaki ahlaki meziyetlerinizle tam bir örnek kişilik sergilemelisiniz. Öyle ki, sadece bu ahlaki meziyetleriniz ve güzel davranışınızla da olsa, kişiliğiniz bir tebliğ unsuru olmalıdır.

–Değişik İslamî oluşumlara bağlı Müslümanlar ayrı bir düşünce yapısına sahip olabilir, anlayış ve görüş açısından farklı olabilirler. Bu farklılığın gereksiz tartışma ve sürtüşmelere sebep olmasına izin verilmemelidir. Görüş ve düşünceler farklı olsa da, temelde Müslüman olmamız itibariyle hepimiz kardeşiz. İhtilaflı meselelerin mevzubahis olmasına katiyen izin vermemeli, ümmetin üzerinde ittifak ettiği konular üzerinde konuşmalısınız.

–Müslüman kardeşlerimizle ilişkilerinizde, özellikle gıybetten kaçınmalı, ne kendiniz yapmalı, ne de yanınızda yapılmasına izin vermelisiniz. Gıybet ortamı oluştuğu zaman konuyu kapatmaya ya da değiştirmeye çalışmalı, eğer bu yapılamıyorsa, ortamı terk etmelisiniz.

–Zorunlu haller dışında yurt kafeteryalarında tek başınıza bulunmamaya özen göstermeli, ihtiyacınız olduğunda bir kardeşinizi yanınıza alarak inmelisiniz.

–Üniversite ortamında kız–erkek beraberliği ve arkadaşlığı sıradan görüldüğü için, kendinizi bu konularda muhafaza etmeye gayret etmelisiniz.

–İslami şahsiyete sahip öğretim görevlileriyle güzel bir diyalog kurmalı ve onlardan istifade etmelisiniz.

–İslami şahsiyetlerinden dolayı baskı gören, şiddete maruz kalan veya dışlanan öğrenci ve öğretim görevlilerine maddi ve manevi her konuda destek vermeli ve imkânlarınız nispetinde dayanışma içinde olmalısınız.

–İslam’ı yaşamayan, ancak İslam’a düşman olmayan öğretim görevlileri ve öğrencilerle ilişkileriniz, normal insani ilişkiler düzeyinde olmalıdır. Onlara karşı soğuk olmamalı, fırsat ve ortam olduğunda, onlara nasihat etmekten geri durmamalısınız. Ancak beraber kaldığınız ortamlarda İslamî şahsiyetinizi korumalısınız.

Rabbimizden niyazımız; üniversite safhasını tüm kardeşlerimiz için iman ve ahiretlerinin selameti yolunda kolaylaştırsın ve bu safhanın dünyalarının saadetine vesile olması için esbab hazırlasın. Âmin!

Söz&Kalem

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ