Altını Çizdiklerimiz | Dünyevileşme

Altını Çizdiklerimiz | Dünyevileşme

Bu din, bütünü ile tek ilah temeli üzerindedir. Bütün sosyal düzenlemeleri, bütün hukuk prensipleri bu esastan türer. Dalları sık, gövdesi sağlam, gölgesi geniş ve boyu yüce bir ağaç, nasıl uzun boyu ve geniş gövdesi ile orantılı bir şekilde köklerini geniş ve derin bir toprak parçasına yaymak zorunda ise bu din de böyledir. Onun düzeni hayatın tümünü kapsar.

Yoldaki İşaretler / Seyyid Kutup

Oysa gerçekte şöyle olmuştu:  Çoğu Avrupalı olan Yahudiler, başka bir halkın çoktan yerleştiği ve yaşamakta olduğu Filistin'e gelmiş, onların toplumunu tahrip etmiş, malını mülkünü elinden almış, üçte ikisini sürgün etmişti; buna ilaveten İsrail onlarca yıldır ordularıyla Filistin (dahası Lübnan ve Suriye) topraklarını işgal etmektedir. Tek yanlı olarak Doğu Kudüs'ü ilhak etmiştir.

Medyada İslam / Edward Said

İslâm ise, hem ibadet, hem önderliktir; hem dindir, hem devlettir; hem rûhanîliktir, hem ameldir; hem namazdır, hem cihâddır; hem itaattir, hem yönetimdir; hem mushaftır, hem kılıçtır; bunların biri hiçbir zaman ötekinden ayrı olamaz.

Hatıralarım, Hasan el-BennaSohbetlerimizde Kudüs mutlaka geçsin. Orada olup bitenleri muhakkak her gün düzenli şekilde takip edelim. Kudüs'te bugün acaba ne oldu? sorusunun cevabını tıpkı en yakınlarımızı merak ettiğimiz gibi merak edelim.

Bir konu hakkında aldığınız tavır, gösterdiğiniz tepki ve ilgi eğer gündeme göre şekilleniyorsa, herkes konuşurken konuşup, kimse konuşmadığında siz de susuyorsanız, o zaman o konu zaten sizin gündeminize hiç girmemiş demektir.

Kudüs Yazıları / Taha Kılınç

Filistin halkının önünde bulunan tek yol ‘direniş’tir. Her halkın en doğal haklarından birisi de gasıp işgalcilere karşı var gücüyle mücadele etmesidir. Eğer onların “Savaşıyorum o halde varım!” diyen Menahem Begin’leri varsa bizim de “Mücadele ediyorum o halde varım.” diyen Ahmed Yasin’imiz var. Ahmed Yasin’in hakkı Menahem Begin’in batılına mutlaka galip gelecektir!

Her Müslümanın Ortak Davası Kudüs, Yusuf el-Karadavi

Filistin'de nasıl boğazlandığımızı görmüyor musun?

Zavallı Gazze halkı nasıl da ambargoya alınmış?

Yazıklar olsun sana, ey korkak!

Gözlerini mi kapattın, yoksa gerçekten kör müsün?

Yoldaki Mühendis, Abdullah Galib Bergusi

Dünya, ahireti kazanma aracı oluyorsa anlamlı; aksi takdirde insanın sırtında bir yüktür...

Dünyevileşme / Burhan İşliyen

Stephan Hawking: "Yapay zekânın ilkel türlerinin son derece yararlı olduğunu çoktan gördük. Ancak tam kapsamlı bir yapay zekânın geliştirilmesi insanlığın sonu olabilir. İnsanlar yapay zekâyı geliştirdikten sonra, bu tür bir zekâ kendi yolunu çizerek kendini yeniden tasarlayabilir ve sürekli artan bir hızda gelişebilir."

Yapay Zeka / İsmail Hakkı Aydın

Bir insan için, toplum için, her yeni gün bir imkândır. Her vakit bir kevserdir. Bir vakte doğan, bir servete doğuyor demektir. Bütün vakitler, vakti verenin tasarrufundadır. Vakte girmek, vakte açılmak ve vaktin bilincini taşımak, ancak vaktin yegâne sahibini tanımakla mümkündür.

Vakti Kuşanmak / Atasoy Müftüoğlu

İslam'ın hayatımızın gayesine bakışı sezgisel bir farkındalık ve selahiyet sahibi kalacak niteliktedir. Varlığımızı maddenin ve zamanın [bilinçsiz] ürünleri olmaktan kurtararak, bizi Yaratan ile bir münasebet içerisinde olmayı tercih eden varlıklar katına yükseltiyor. Ateizm ve Natüralizm ise mevcudiyetimize bir nihai gaye sağlamaktan aciz kalıyor.

Hakikatin İzinde / Hamza Andreas Tzortzis

Osmanlı Devleti zayıfladıkça, Batılılar içimize girmiş, İslam’a olan inanç ve güvenimizi yıkmışlardır. Bu güven ve inanç çözüldükçe biz de bütün kurtuluşu Batılılaşmakta görmeye başlamışız. Böylece artan, kökleşen bir kültür emperyalizminin, otokolonizasyonun kurbanı olmuşuz. Yeni yetişen kadro tam anlamıyla batıya adapte olmuş bir kadrodur. İslâm Dünyasının her tarafında böyle bir adaptasyon nesli köşe başlarını tutmuştur. Bu nesiller öyle yetişmiş ve yetiştirilmiştir ki, batılılardan çok kendi kültürümüze karşı koymakta, direnmekte, savaş açmaktadırlar.

İslam’ın Dirilişi / Sezai Karakoç

Söz&Kalem | Ömer Arslan

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ