Altını Çizdiklerimiz | "Gelin Müslüman Olalım"

Altını Çizdiklerimiz | "Gelin Müslüman Olalım"

Sabahtan akşama kadar Kur'an'daki ilahi emirleri okuyan, tespih çekerek sürekli Allah'ın adını anan, hiç durmadan namaz kılıp güzel sesiyle Kur'an okuyan birini gördüğünüzde "Ne kadar imanlı ve dindar bir insan" dersiniz çünkü ibadetin gerçek anlamını kavrayamamışsınız.

Gelin Müslüman Olalım / Ebu'l A'lâ el-Mevdudi

Hayat bir nefesten ibaret. Bu nefes çıktığı an bir yığın gübreyiz. Allah'ı, ebediyeti bir anlık nefese, bir yığın gübreye tercih edenlerin gafleti, dalâleti işte sahte inkılapçıların marifeti!.. Neslimizi mahvedenler bunlardır.

Bir Nesli Nasıl Mahvettiler / Osman Yüksel Serdengeçti

Hasan el-Bennâ'dan kitap yazması istenince, “Kitap yazarsam, okunup okunmayacağı, okunursa yaşanıp yaşanmayacağı belli değil, ancak kitaba vereceğim mesaiyi canlı kitap olabilecek 100 öğrencinin yetiştirilmesine vermek istiyorum. Bunlar, İslâm'ı yaşayacak ve yayacak" demiştir.

Merhum, iki hayırdan en hayırlı olanı tercih etmiştir.

Ömür Boyu Davet / Abdülcelil Candan

Hiç kimse yalnız birkaç yıl fazla yaşamış olmakla ihtiyarlamaz. İnsanları yaşlandıran, ideallerinin gömülmesidir. Yıllar cildi buruşturabilir. Fakat heyecanların feda edilmesi, ruhu buruşturur. Üzüntü, kuşku, nefse güvensizlik, korku ve yeis; bütün bunlar başları eğen ve ilerleyen ruhu, tekrar gerisin geriye mezara götüren çok uzun yıllardır.

Hepiniz inancınız kadar genç, kuşkunuz kadar yaşlı, kendinize olan güveniniz kadar genç, korkunuz kadar yaşlı, ümidiniz kadar genç, yeisiniz kadar yaşlısınız.

İnsan Mühendisliği / Nüvit Osmay

Demiri nasıl tavında dövmek gerekiyorsa, çekiç darbelerini nasıl soğutmadan indirmek gerekiyorsa, her kelimeyi de öyle tam zamanında söylemek gerekiyordu. O anı geçirince söz soğuyor, katılaşıyor, insan yüreğine taş gibi oturuyor ve bu ağırlığı kaldırıp atmak hiç de kolay olmuyordu.

Toprak Ana / Cengiz Aytmatov

Kur'an-Kerim'in Allah’ın varlığı konusunda bu kadar açık deliller beyan etmesine ve Allah’ın varlığı, bu kadar açık ve bedihi olmasına rağmen nasıl oluyor da bazıları Allah’ı idrak etmemekte, O'nun varlığı hakkında şek, şüphe ve tereddüde düşmektedir?

Bu konuyu açık ve sade bir örnekle izah etmek istiyorum. Suyun içerisindeki balığın durumunu göz önünde bulundurunuz. Balık, belli bir müddet sonra suya alışıp yüzmeye başlar ve artık suyun varlığını hissedemez hale gelir.

İnsan ve Allah / Mustafa Çamran

Ve üçüncü soru ise 'İnsan ne ile yaşar?' ve anladım ki insanın elinde hiç bir şey olmasa bile Allah sevgisi olsun yeter. Yani insan Allah'a inanmadan yaşayamaz…

İnsan Neyle Yaşar? / Lev Tolstoy

Vakit nakit değildir, bu Batı’dan tercüme bir anlayıştır, İslâm âlimlerine göre, "vakit ömür sermayesidir, nakdini kaybeden vakit içinde tekrar kazanabilir, ömür sermayemizden giden bir günü bütün dünyanın nakdi, parası, altını, serveti verilse geri getirilemez.."

İslam’da Zaman Tanzimi / İbrahim Canan

Zaman, hayatın ömrüdür, insan vücudunun meydanıdır. Kulun yaşamı sürdürdüğü, onda kaldığı ve istifade ettiği sahadır.

Zamanın Kıymeti / Abdulfettah Ebu Gudde

Cahiliyet, sınırları tespit edilmiş herhangi bir zaman parçası değildir.  Kelimenin tam anlamıyla o, ruhi bi karakter ve muayyen bir düşünce seviyesidir. Cahiliyet sanki Allah dilemiş gibi beşeri hayatın temel değerlerini alaşağı edip, onların yerine azgın şehvetlere dayanan yapmacık değerler getirmekle kendini gösterir. İnsanlık, ilk barbarlık dönemlerinde ki gibi bugün de ilk sıçrama anlarında aynı ızdırabın acılarını çekmektedir.

Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti / Ebu’l Hasan Nedvi

Zenginler daha da zenginleşirken, fakirler fakirleşir. Ama nihayetinde, istatistiki

açıdan bakıldığında bu bir ekonomik ilerlemedir.

Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları / John Perkins

Mevlâlarının sözlerini işitmenin süruruyla parlamış iken onların yüzünü bir görsen! Gerçekten o ne büyük meclistir! O ne muazzam topluluktur! Öyleyse Rabbine müştak olmaya, O'nun tarafından sevilmeye bak! Muvaffakiyet ise Allah'ın sayesindedir ve dönüş ancak O'nadır.

Farzet ki Öldün / Haris El Muhasibi

Söz&Kalem | Ömer Arslan

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ