Altını Çizdiklerimiz | Kasım

Altını Çizdiklerimiz | Kasım

Tıpkı bir sanat resminin bir miktar boyaya, bir şiirin metnindeki söz dizimine indirgenemeyeceği gibi insanın da biyolojiye indirgenmesi mümkün değildir.

İnsan, tüm bilimlerin toplanarak, hakkında söyleyebilecekleri her şeyin üstündedir.

Doğu Batı Arasında İslam / Aliya İzzetbegoviç

 

Hiç insan öldürmediği halde bir katilden daha cani insanlar gördüm, umudumuzu öldürenleri gördüm.

Ölüler Evinden Anılar / Dostoyevski

 

Unutmamalıyız ki, İslam’ın üstünlüğü, doğruluğu, hak oluşu sadece ve sadece Allah’tandır. Yoksa falan veya filan ilim adamının övmesinden değil. Bizler insanların değil, Allah’ın övdüğü ve beğendiği dinin mensupları olmak yolunda gayret göstermeli ve sadece Allah’ın övgüsü dolayısıyla sevinmeliyiz.

İslami Kavramlar / Ebu’l Ala El Mevdudi

 

 

İnsan, günlük maddi ideallere, onlara erişemediği sürece değer verir, erişince de boşluk ve anlamsızlığa düşer. İnsanın ideali, o kadar yüce olmalıdır ki asla bir noktada durmasın, bir yere bağlı kalmasın.

İnsanın Dört Zindanı / Ali Şeriati

 

 

Yoksa siz, Whatsapp diye bir firma çıktı ve “Bu gençler SMS’e çok para veriyor, boşuna para vermesinler, biz bir program yapalım internet üzerinden mesajlaşsınlar, bize de dua ederler.” Diye mi kurduklarını sanıyorsunuz? Whatsapp indirirken hiç ücret ödediniz mi? Hiç reklam gördünüz mü? Peki, bu firma nereden kazanç sağlıyor?

Dijital Psikolojik Devrim / Murta Dağıtmaç

 

 

İnsanlara Girişim ve eylemde özgür olduklarını öğretmek; hiç kimsenin olmadığı yerde “Ben varım.” bilinci yerleştirmektir. Her bir şahıs bu bilinçle çalıştığında ancak toplumsal diriliş projesi kısa zamanda sonuçlarını verebilir…

Toplumsal Dönüşümün Yasaları / Dr. Casim Sultan

 

 

Dua bir istek değil, bir oluş tarzıdır: Her türlü “yeterlilik”in ötesinde, Allah’a “bağımlı” oluşumuzun kabulüdür, O2nun yüceliğini tanımadır. Bir bakıma O’nun sonsuz varlığını sonluluk içinde görmedir. Yani bana âit olmaksızın bende olanı bilmektir.

İslam ve İnsanlığın Geleceği / Roger Garaudy

 

Çok kitap basmak da çok kitap okumak manasına gelmiyor. Kültür endüstrisi ise pazarlama ağı ile birlikte, birden her yerde olma, kısa zamanda çok satmanın derdinde. Kitap alıcısının ise okur mu müşteri mi olduğuna karar vermesi gerekiyor.

Canlı Kitap / Ümit Yüksel

 

 

-İmparatorluğun istihbarat başı olacaksın. Hemen cevap verme; senden beklenen, iyi insanların peşinde hafiyelik yapman, müminlerin evlerine sızman değil, herkesin huzur içinde yaşamasını sağlaman.

Semerkant / Amin Maalouf

 

 

Bilim, teknoloji ve sanayi modern Batı’da ortaya çıktığından, Batılı olmayan toplumlar medenîleşmek için Batılılaşma yolunu seçmek zorundaydı. Böylece medeniyet kavramı Avrupa-merkezciliği ve Avrupa sömürgeciliğini meşrulaştırmak için elverişli bir araç olarak kullanıldı.

Barbar Modern Medeni / İbrahim Kalın

 

Konserde kendimizi müziğin kollarına bırakamıyor, derste konuya dahil olamıyor, aile yemeğinde yakın ilişkilerin sıcaklığına teslim olamıyoruz. "Burada, ama başka yerde olma" arzusu, teknolojinin sunduğu imkanlarla gündelik hayatımızın mottosu oluyor.

Dijital Çağda Müslüman Kalmak  / Nazife Şişman

 

Kapitalizm hızla çökerken aileyi de toplumu da ahlaki değerleri de çökertiyor. Yaşam becerisi kayboluyor. Ortak yaşam kültürü ve ahengi kayboluyor, mekanik plastik bir hayat bizi sarıyor! Herkes birbirinden uzaklaşıyor, gençler insanlardan nefret ediyor. Düşen birine yardım etmek yerine İnstagram story atıyor. Herkes rahatsız bu hayattan ama herkes izliyor. Peki yanlışa dur diyecek o sihirli eller kimin? Ne zaman?

Dijitalizm/ Said Ercan

 

Söz&Kalem

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ