Altını Çizdiklerimiz / Mart

Altını Çizdiklerimiz / Mart

Akla aşırı önem verip kalbi ihmal etmek katı bir rasyonalizme, kalbe aşırı önem verip aklı ihmal etmek ise katı bir romantizme yol açar. Bugün müslümanlar olarak ya katı bir rasyonalizm, ya da katı bir romantizmin kıskacı altındayız..

Usul Yazıları / Soner Duman

 

Kızdım, namaz kıldım, aşık oldum, ilk defa sevginin ne demek olduğunu tattım Kudüs'te. Kubettüs Sahray'ı Kudüs'ü ilk gördüğüm andan itibaren çok sevdim. Hatta Kudüs sokaklarında dolaşırken yediğim ilk simitten beri Kudüs'e aşık olmuştum.

Yoldaki Mühendis / Abdullah Galib Bergusi

 

Hangi Müslüman, kıyamet gününde yaratıcısına "Kudüs için çarpıştım" veya daha da iyisi "Kudüs için şehit düştüm" diyebilmeyi istemez ki? Bir müneccimin bir gün, eğer Kutsal Kente girerse bir gözünü kaybedeceğini söylediği Selahaddin ona şu cevabı vermiştir: "Orayı ele geçirmek için iki gözümü birden kaybetmeye hazırım."

Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri / Amin Maalouf

 

Seni sevmek namustur Kudüs.

Şiirler / Cahit Zarifoğlu

 

Kudüs, tarih boyunca birkaç kez Batı me­deniyetinin eline geçmiştir. Onlar Kudüs'e geldikleri her seferde Müslümanları katletmişler. Ancak, Müslü­manlar her seferinde orayı kurtardıktan sonra onları af­fetmişlerdir. Çünkü İslam; af, hoşgörü ve iyi muamele etmek demektir.

Davam / Necmettin Erbakan

 

Kudüs, böyle bir yerdir: Maddi ve manevi bir kavşaktır. Her zaman mecburen yolumuzun üzerindedir. Bizi buluşturur, kendisi hakkında konuşturur, dert ya da deva olur. Kudüs'ü yok sayarak ne bugünü, ne yarını anlayabiliriz. Müslüman'ın siyasetinin ufkunda da o vardır, maneviyatının ufkunda da. Siyasetin miracı da, maneviyatın miracı da Kudüs'e uğramak zorundadır.

Kuşlarla Sohbetin Şartları / Ahmet Murat

 

Semerkand'ı, Floransa'yı, Buhara'yı, Roma'yı ve Kudüs'ü görmeden ölmeyin.

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? / İlber Ortaylı

 

Dünyanın tam merkezinde ve göbeğinde bulunan Ortadoğu'nun tam merkezinde ve göbeğinde yer alan Kudüs, tabiri caizse, tarihin ve coğrafyanın kilit taşıdır. Kudüs'ten başlayarak, halkalar halinde dışarı doğru açıldığımızda, suya atılanbir taşın oluşturduğu dalgaların dışarı açıldıkça hareket kabiliyetini yitirip kaybolması gibi, coğrafyanın önemi de azalır ve kaybolmaya yüz tutar.

Ortadoğu’ya Dair Yirmi Tez / Taha Kılınç

 

Haçlı heyeti çaresizdi. Balian’ı Selahaddin’e göndermeye karar verdi, sulh teklif etti: Selahaddin kabul etmedi. “Siz, nasıl daha önce zorla aldıysanız bende şimdi öyle öylece fethedeceğim. Daha önce Kudüs’teki Müslümanları nasıl öldürdüyseniz bende şimdi Kudüs’te öldürmedik bir Hristiyan bırakmayacağım” dedi, onları kendi yaptıklarıyla tehdit etti, teslimi kolaylaştırmak istedi ve onlara gösterilecek merhametin kıymetini, İslamca davranmanın farkını anlattı. Balian merhametin kıymetini biliyor muydu, bilinmez ama tarihi alçaklığı iyi biliyordu. Atların dizlerine kadar kan içinde yürüdüğü Kudüs işgalini büyüklerinden dinlemişti, ürktü…

Selahaddin / Dr. Abdulkadir Turan

 

İnsanın ruh âlemi, hayvanlarınkinden farklı olup yaradılışı, varlık hakkındaki inançları tarafından şekillendirilip genişletilir. Saygı, çekingenlik, ümit, neşe gibi pek çok hal ile inanç sistemleri arasında güçlü bağlar vardır.
Üslubun üst değerleri ve temel özellikleri ise, inanç sisteminin biçime yansıması sonucunda oluşur. İnsanlık tarihini dolduran kültürlerin her birinin sanat ve üslubu, o kültürleri oluşturan temel inanç sistemlerinin ifadeleri ve sanata yansımalarıyla şekillenir. Burada teferruata girmeden beri sanat ve ahlak, dolayısıyla da din ve inanç arasındaki ayrılmaz bağların varlığına işaret etmek isterim. Bu çerçeve içinde, teknik ve biyososyal tercihlerin de hâkim inanç sistemi tarafından belirlendiği görülmektedir.

İstanbul’u Anlamak / Turgut Cansever

 

Şimdi İstanbul'da ne kadar güvercin varsa, belki Paris'te o kadar köpek vardır. Güvercin; bir sevincin, bir yükselişin, bir umudun simgesiyse; köpek, bir yalnızlığın, korkunun, savunma gereğinin Parisliye yapışık belirtisi olabilir.

Batı Notları / Nuri Pakdil

 

O anne çocukların yaşaması için neye ihtiyaçları olduğunu bilmiyordu. Zengin adamın da haberi yoktu neye ihtiyacı olduğundan. Hiçbir insan akşama çizmeye mi, yoksa ölü terliğine mi ihtiyacı olacağını bilemezler…

İnsanlar sadece kendi hayatları için kaygılandıkları, kendilerini kolladıkları için yaşar sanırdım, oysa onları yaşatan tek şey sevgiymiş.

İnsan Neyle Yaşar? / Lev Nikolayeviç Tolstoy

Veysel Karânî Hazretleri'nden nasîhat istemişler.Demiş ki: "Allah'ı bilir misin?"
"Elbette bilirim" demiş soran kimse. "Öyleyse başkasını bilmesen de olur." demiş.

Bir nasîhat daha etseniz demişler. "Allah seni bilir mi?" demiş Hazret. "Elbette bilir; O, gizli açık her şeyi bilendir. Öyleyse başkası seni bilmese de olur." deyip tamamlamış sözünü.

Can Veren Pervaneler / Hayati İnanç

 

Hakiki birliktelikler zamanı ve mekânı aşan değerlere mebni olmadan kurulmaz. Zamanı ve mekânı aşan değerlerle irtibatını keserse de yaşayamaz.

‘Seni Allah için seviyorum’ demek, yani sevgiyi ve sadakati Allah’la anlamlandırmak, Allah’ı hatırlatan özel ve ulvi bir ilişkiyi ihtiva eder. Hem seven, hem sevilen hem de sevginin kendisi Allah tarafından yaratılmışsa gerçek anlamını da Allah’la bulur dostluk.

Yerelden Küresele Ahlaki Duruşumuz / Serdar Demirel

Söz&Kalem

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ