Altını Çizdiklerimiz | Mart 2022

Altını Çizdiklerimiz | Mart 2022

Özü hümanizme gelip dayanan ateizmin en önemli sorunu, hangi insanı otorite kabul edeceğimizdir. Hele hele bireyciliğin alabildiğine arttığı bir dünyada “Ben bir birey olarak neden başka bir bireyin arzu, istek ve beğenilerini kabul etmek zorundayım?”  eğer ateistler bu soruya herkes kendi arzu, istek ve beğenilerine uyacaktır derlerse, o zaman toplumsal yaşam, yani ortak paydalar üzerine kurulacak bir birlikte yaşam nasıl mümkün olacaktır? Bireycilik, bizi bir kaosa sürüklemeyecek midir? Var olan bir şeye karşı çıkarken ateistler herhalde bir toplum haline gelmeyi düşünemeyecekleri kadar azınlık oldukları için bu soruların cevabını düşünmemektedirler.

Hep neye karşı çıktıklarıyla gündeme gelmektedirler, ne önerdikleri ve temel insanlık sorunlarına nasıl cevap verdikleri müphem kalmaktadır.

Gençlerin Modern İzmlerle İmtihanı / Kadir Canatan  

 

Ne korkunç yıllardı onlar, arpa ekmeği yerlerdi ve uzak köylerden yiyecekleri gelirdi ve kıtlık, açlık savaş bir aradaydı ve dövüşmüşlerdi. Kur’an için, Halife için Fransız’ı kenti terk etmek zorunda bıraktıkları zaman kurtulduklarını sanmışlardı, oysa sonradan olanlar bambaşkaydı. Uğrunda savaşmadıkları ve savaşmayı akıllarına getirmedikleri şeyler olmuştu, ne uğruna savaşmışlarsa sanki savaşla onu ortadan kaldırmak istemişler gibi bir sonu olmuştu…

Gül Yetiştiren Adam / Rasim Özdenören

 

Oysa bu ulus devlet anlayışı bir İngiliz oyunu idi, bizi parçaladı; hala da parçalamaya devam ediyor. Biz eğer Müslüman olduğumuzu iddia ediyorsak; halkı Müslüman olan bölgeleri sınırlara mahkûm edemeyiz. Bizim için tek devlet vardır; İslam devleti ve tek millet vardır; İslam milleti. Gerisi teferruattır.

Bir Derdim Var / Abdülaziz Yılmaz

 

“Hiç kimse başkasının hata yapmasına göz yummaz” der Goethe. Temel yanılgı burasıdır. Ümmetin düştüğü en büyük hata birbirlerinin ufak tefek yanlışlarını bahane ederek, birbirlerine kılıç ve silah çekecek kadar ağır bir günahı göze almalarıdır. Şuna gelelim, eğer bir yerde hareket varsa orada hatanın da varlığı muhakkaktır. Lakin bizler, diğer kardeşlerimizin hatalarına takılıp kalmamalı, aynı tuzağa düşmemeliyiz.

Takip / Bilal Yararlı

 

Bugün siyonizmin dünya siyaseti üzerindeki gücü maddi saltanatına dayanıyor. Maddi gücünü kullanarak pek çok siyasetçiyi satın almıştır ve onların bu saltanatlarını sarsmak gerekiyor. Bunun yolu da onların ürünlerini boykot etmektir. Hiç kimse: “Ben bir kişiyim, benimle ne olacak?” diye düşünmemeli, bilakis; “Ben duvarın yükselmesini sağlayacak bir tuğlayım ve benim katkım olmadığı takdirde duvarda bir gedik oluşacak veya bir tuğla eksik kalacaktır” diye düşünmelidir.

Filistin Hakkında Yanılgılar / M. Ahmet Varol

 

İslam’ın bütün sahalarda hukukî düzenlemeler yapmaktaki amacı insanları hayatlarında rahatlatmak, basit menfaatler uğruna birbirlerine haksızlık edip sürtüşme ve çatışmadan kurtarmak ve ruhlarını yüceltip Allah’ın haklarını yerine getirmektir. İşte bu ilâhî özelliklerinden dolayıdır ki, bir Müslüman bu şeriatı ve hükümleri kabul edip etmeme konusunda tercih sahibi değildir. Çünkü bu, imanın ve Müslümanlığı kabul etmenin zorunlu bir sonucudur.

İslam Hukuku / Yusuf El Karadavi

 

Müslümanların bu gruplar tarafından tekfir edilmelerinin ana sebebi, kâfirler hakkında nazil olan ayetleri Müslümanlara inzal etmeleridir. Abdullah Bin Ömer (r.anh) Hariciler hakkında söylediği gibi: “Onlar kâfirler hakkında nazil olan ayetleri Müslümanlar hakkında kılmaya başladılar”.

Tekfir Anlayışını Yıkmak / Ali Bapir

 

Madem gönül Allah-ı Teâlâ’nın nazargâhıdır, o zaman sen asla yalnız olamazsın. Allah seninledir. Şeyh Gâlip Dede’nin söylediği: “Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen” diyor. Bu Hazreti Ali Efendimizin bir sözünün şerhidir. “İnsanoğlu, kâinatın bir özetidir” der Hazreti Ali Efendimiz. Onun için kendini küçük görmeyeceksin. Kalbin bir aklı vardır, aklında bir kalbi vardır.

Kalbin Aklı / Savaş Barkçin

 

Kur'an, sadece insanın "fıtratına" sesleniyordu. Zira Kur'an, insan fıtratı üzerine abanan yabancı düşünce ve kültürlerin birikintilerinden kurtarmak istiyordu onu. İnsan fıtratı üzerine çöreklenen ve onu görevini icra etmekten alıkoyan yabancı unsurlardan arındırarak onun gönül pencerelerini Kur'an'ın etkileyici işaretlerini almasına ve bu işaretlerin içerdiği ilkelere karşılık vermesine açıyordu.

Yoldaki İşaretler / Seyyid Kutub

 

Evlilik nedir?

1- Evlilik ibadettir, öyleyse külfetine katlanılmalıdır.

2- Evlilik nimettir, öyleyse şükrü eda edilmelidir.

3- Evlilik cihaddır, öyleyse hazırlığı yapılmalıdır.

4- Evlilik devlettir, öyleyse yasalar uygulanmalıdır.

5- Evlilik dindir, öyleyse sahip çıkılmalıdır.

6- Evlilik imtihandır, öyleyse sabır azık olarak edinilmelidir.

Evlilik Ahlakı / Muhammed Emin Yıldırım

 

Söz&Kalem Dergisi | Ömer Arslan 

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ