Altını Çizdiklerimiz | Ocak

Altını Çizdiklerimiz | Ocak

Evren’i anlamdan arındırmak, sayılabilir ve ölçülebilir olanı merkeze almakla birleşince, mekanik-matematik bir Evren tasavvurunu mümkün kılmış; tabiatı sömürmek için de meşru bir gerekçe oluşturmuştur. Hayatı, dolayısıyla insanı anlamdan arındırmak ise daha zordur; zira bunun için yapılması gereken ilk şey, ölümü gözden düşürmektir.

Ölümü gözden düşürmek kolay bir iş değildir; çünkü bunun için de ölümden sonrasının, dolayısıyla yeniden dirilişin ve hesap gününün, daha derin bir deyişle herkesin yaşamında yürüdüğü yolun, din gününün ve bunlara ilişkin inançların itibarsızlaştırılması gereklidir.

Kendini Bulmak – İhsan Fazlıoğlu

 

Biz, vatanseverliğin sınırını inanç olarak kabul ediyoruz; onlar ise, toprak parçası ve coğrafi sınırlar olarak kabul ediyorlar. Bize göre, “Lâ ilâhe illaallâh, Muhammedün Resulullâh” diyen her Müslümanın yaşadığı toprak parçası vatanımızdır. Bizim katımızda saygınlığı ve yüceliği vardır. Orayı sever ve sayarız; gelişmesi için gayret gösteririz.

Risaleler – Hasan El Benna

 

Müşrikler, kendilerini kuvvetli gördükleri için, Rasul’ün de kendilerinden biri ve kendileri gibi güçlü ve kuvvetli olmasını bekliyorlardı. Onlar, kuvvetin olduğu yerde hakkın da olacağını iddia ediyorlardı. Yani hakk, sürekli kuvvetliden yanaydı onlara göre.

Kulluk Bilinci – Beşir İslamoğlu

 

Eski zamanlarda popüler bir kitap olduğumu sanırdım. Tecrübelerim, ancak bir sayfa kadar yer işgal ettiğimi öğretti. Farkına vardığımda, bir cümle kadar değerimin olmadığını gördüm. İsmim kadar bir kelime olabilsem kendimi bahtlı sayarım. Ona da razı değilseniz, beni heceleyerek bir edatla başkasına nispet edebilirsiniz. Şunda anlaşalım, yerinde durabilen sahih bir harf olabilsem kâfidir.

Öğretmen – Bilal Yararlı

 

Mutluluk, makinelere programlanamaz, otomatik hale getirilemez ya da satılamaz. Kopyalanamaz, kodlanamaz ya da derin-öğrenilemez. Mutluluğun içimizden fışkırması, birbirimizin arasında büyümesi gerek; teknoloji yalnızca bir araç olarak bize yardım etmek için var. Bizler teknolojiyi kullanan bir canlı türüyüz; teknolojiye dönüşmek için var olan bir canlı türü değiliz.

Teknolojiye Karşı İnsanlık – Gerd Leonhard

İçinizdeki İslam’ı gösterin. Çünkü İslam, üzerinizde görünmek ister. İman gizlidir, İslam açık. İman kalptedir, İslam zahirde. İslam şeriatsa, şeriat sizin amellerinizde görünmek ister.

Gül Yetiştiren Adam – Rasim Özdenören

 

Bir görüşe ve bir inanca bağlılık ve taraftarlık insanın ruhuna işledi mi, kendi isteğine uygun düşen haberleri işitir işitmez hemen kabul eder. Bu temayül ve taraftarlık insanın basiret gözünü örter, tenkit ve tetkikte bulunmasını engeller.

Mukaddime – İbn Haldun  

 

Burada her şey eğri büğrü... Şişeler de öyle düşünceler de.

Notre Dame’ın Kamburu – Victor Hugo

 

Tarih derslerinin amacının sadece tarihleri ve olayları öğretmekten ibaret olmadığını maalesef tarih öğretmenlerinin bile çok azı anlayabilmektedir. Mesela, bir savaşın veya bir hükümdarın tahta çıkma tarihini öğrencilerin doğru olarak bilmesinin hiçbir önemi yoktur. Zaten önemli olan da bu değildir.

Kavgam – Adolf Hitler

 

Kitabına eğilmiş çocuk, aşını pişiren kadın, tarlasını süren çiftçi, tezgâhtaki sanatkâr fenalık düşünmeye vakit bulamaz.

Divan-ı Hikmet – Hoca Ahmet Yesevi

 

Kendi halkına yabancı bir başka kafa olan Orhan Pamuk da Nobel Ödülü aldı. Peki, batılılar bir Sezai Karakoç’un, bir Cemil Meriç’in, bir Kemal Tahir’in tercümesini neden yapmazlar, onlara ödül vermezler?

Medeniyet Aklı – Savaş Ş. Barkçin

 

Binaenaleyh ebedi saadet ve hakiki kemalâtı kazanmak için Müslümanlar Batı medeniyetine değil, Batılılar İslâm medeniyetine muhtaçtırlar.

Frenk Mukallitliği ve Şapka – İskilipli Mehmet Âtıf

 

Söz&Kalem - Ömer Arslan

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ