Altını Çizdiklerimiz | Ağustos 2022

Altını Çizdiklerimiz | Ağustos 2022

Ömer Arslan | Söz&Kalem Dergisi

İblis'in en önemli karakteri; hakkı ve bâtılı birbirine karıştırarak sunuyor olmasıdır. İblis demek, söylediği her söz yalan olan demek değildir. Allah Teâla İblis'e niçin secde etmediğini sorduğunda: ''Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, ben ondan daha hayırlıyım'' demiştir. Dikkat ediniz, İblis'in üç sözünden ikisi doğrudur. Fakat kendisinin Âdem’den hayırlı olduğu yalanını araya sıkıştırmıştır. İblis öyle olduğu gibi, İblis'in yolundan gidenler de öyledir. Onların sözlerinin, iddialarının, teorilerinin, davalarının tamamı yalan ve yanlış değildir, elbette bir kısmı doğrudur, belki büyük bir kısmı doğrudur. Mümin için önemli olan, bu doğruların arasına yerleştirilen yalanlardır, yanlışlardır, tevhide aykırılıklardır, asıl buna dikkat edilmelidir.

Gençlerle Tevhid Dersleri / Mehmed Göktaş

 

İnsan şeref ve haysiyetinin gerektirdiği maddî ile manevî yaşama seviyesinin altına düşmeğe ‘sefillik’; emeksiz, sömürü ve suiistimâl yoluyla aşırı zenginleşip ‘ahlâksızlık çukuru’nda debelenme durumuna da ‘sefîhlik’ diyoruz. Emeğiyle geçinip edebiyle yaşayan, üreten ve ürettiğine kısmen yahut tamamıyla mâlik olan bu iki aşırı ucun arasındaki insandır. O işte, İnsanşumûl Toplumcu–Paylaşmacı–Dayanışmacı düzenin maneviyâtcı ‘ödev’ insanıdır. O, beninin değil, mensûbu bulunduğu topluluğun hâdimidir. ‘Benci’ değil, ‘bizci’dir.

Çağdaş Küresel Medeniyet / Ş. Teoman Duralı

 

İslam şehrinde, şehrin hayata ve insanlığa ait meselelerin içinde inanç sisteminin nasıl yansıyacağının bilinciyle meydana getirilir. Osmanlı şehri, insanı İslam inancı çerçevesi içerisinde Eşref-i mahlûkat kabul ettiği için, terbiyenin yüceliğine inandığı için insanların bu yüceliklere ulaşmalarına imkan verecek, çevrelerini düzenleme işine katılarak dünyayı güzelleştirme görevini ifa etmelerine imkan sağlayacak genişliği sağlıyor.

Kubbeyi Yere Koymamak, Turgut Cansever

 

"Eşyayı dahi incitme’ diyen medeniyetin mensuplarıyız. Su içtikleri bardağı öpen mevlevileri düşünün. Ormana girerken, genç ağaçları korkutmamak için baltanın sapını bezle saran tahtacıları. Şimdi ise birbirlerinin küçük bir hatasını bekleyen ne çok insan var."

Uçuş Denemeleri / İbrahim Tenekeci

 

Başkasının cennetini bir kere gören kendi cehennemini bin kere yaşar ve onun hayatını da cehenneme çevirmek ister. O yüzden cennetinizi herkese açmayın! Bazı şeyler size özel kalsın. Bazen insanların sizden nefret etmesi için sizin gibi olmak istemesi bile yeterlidir!

Dijitalizm / Said Ercan

 

Mevlana "Elinde olsun ama gönlünde olmasın" diyor. Çok şeye sahip ol ama onlar sana sahip olmasın. Paranın amaç değil, araç olduğunu unutmadığın sürece zenginlik, varlık, şöhret, makam sana hizmet eder. Ama geçici zevkleri ve zenginlikleri gönlünde başköşeye oturtursan onlar seni yönetmeye başlar.

Bilinçli Genç Olmak / Nevzat Tarhan

 

İman ve Kur'an hizmetindeki müminler eğer aşağıdaki şartları gözetirlerse İslam düşmanlarının hücumları sonuçsuz kaldığı gibi hizmeti daha da büyütür:

1. Tam ihlasla hareket edip sebat ve metanet göstermek.

2. Nefsi endişeleri değil davayı düşünmek

3.Allah'tan gelen imtihanları acı veren yönüyle değil, Allah'ın rahmet ve mağfiret vesilesi görüp çalışmak.

4. İmanın bu dünyada nasıl lezzet olduğunu görüp göstermek

5.Hiçbir düşünce sisteminin İslam’ın hakikatlerine yetişmeyeceğini görmek, göstermek.

Risale-i Nurda Kardeşlik Esasları / Özkan Yaman

 

Bilim kurgu filmleri sadece film değildir. Biyoteknolojideki gelişmeleri belli bir dünya görüşünün parçası olarak normalleştirici bir işlev görür. Aslında romanlar, filmler, bilgisayar oyunları, çizgi filmler vs. insanları er geç karşılaşacakları bu olağanüstü gelişmelere hazırlar. Bu filmler, hem halkı eğitir hem de biyoteknolojik gelişmeleri meşrulaştırıp kabullenilebilir hale getirir.

Yeni İnsan / Nazife Şişman

 

Az yemekle şehevi arzular ölür. Az uyumakla irade berraklaşır. Az konuşmakla tehlikelerden kurtulur. Sıkıntılara katlanmakla hedefe ulaşılır.

Kalplerin Keşfi / İmam Gazali

 

İster iman etsin ister iman etmesin, Kur’an’ı anlamak isteyen herkesin -ilk adım olarak - daha önce kafasında yer eden teori ve tasavvurlardan zihnini boşaltması gerekir. Her türlü arzu ve isteklerden içini arındırması, sonra da açık bir gönül, dikkatli bir kulak ve Kur’an’ı anlamak için tertemiz bir amaç ile onun üzerini eğilmesin gerekir.

Kur'an'ı Nasıl Anlayalım / Ebu'l A'lâ el-Mevdudi

 

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ