Altını Çizdiklerimiz | Mart 2021

Altını Çizdiklerimiz | Mart 2021

Çünkü bu sistemin* hayata geçmesinin tek yolu; onu insanlardan bir grubun yüklenmesidir. Yani davaya yürekten inanan, bütün gücüyle ona sarılan, onu hayatının görevi ve umutlarının hedefi sayan bir grup…

*İslami sitem kastedilmiştir.

Namaz Bilinci / Seyyid Kutup

Cumhuriyet döneminde uygulamaya alınmak istenen inkılâp ve kanunlar, Müslüman toplumu dönüştürme yolunda sancılı bir döneme zemin hazırlamış, ülkenin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması hedef gösterilerek hazırlanan bu kanunlar, hükümet tarafından halka baskıcı bir şekilde dayatılmıştı. Gericilik, İslam ile eşleştirilmiş ve bir mü’min inancından dolayı ötekileştirilmiş; hükümet, yeni kanun ve inkılapları, Avrupaî düşünce ve yaşam tarzını kendi ideolojisine uygun çeşitli yazar ve düşünürlere yazdırmış olduğu edebiyat kitapları ve toplumu yönlendirmede önemli vazife gören gazetelerinde halka anlatmaya ve aşılamaya çalışmıştı.

Öncü Şahsiyetler / Kollektif

Bu garip ve şahsiyetsiz tutumumuz, bu Batı standartlarına, hatta diyebiliriz ki inanç ve törelerine endeksli olan siyasetlerimiz, teslimiyetçi tavırlarımız, korkak ve dayanaksız düşüncelerimiz, özümüzü değil, her şeyden önce ve de onlardan daha çok “kraldan ziyade kralcı” davranarak Batı menfaatleri doğrultusunda hareket etmemiz son bulmadıkça, hiçbir sorunumuzu çözemediğimiz gibi, mahiyetini dahi kavrayamayız.

Nasıl Sömürüldük? / İhsan Süreyya Sırma

Mücadele; bazen meşakkatli, zahmetli ve acı olmasıyla beraber, hayatı güzelleştiren, renklendiren, yaşanır kılan şeydir de aynı zamanda. Gece yarıları kalktığımızda gözyaşları içinde bize bunları yapanları Allah'a şikayet etmekten geri durmayacağız ve aynı zamanda da inancımızı yaşamaktan taviz vermeyeceğiz. Varsın işkence görelim, zindanlara düşelim, sevdiklerimizden, memleketimizden hicret edelim. Bir şey olmaz yeter ki Kur’an susmasın.

Fatma gözleri ışıldayıp öfke ve ümitle kocasının sözlerini tekrarladı.

-Evet, yeter ki Kur’an susmasın...

Yeter Ki Kur’an Susmasın / Ömer Saruhan

-Neden kör olduk, bilmiyorum, bunun nedeni belki bir gün keşfedilir. Ne düşündüğümü söylememi ister misin?

+Söyle,

-Sonradan kör olmadığımızı düşünüyorum, biz zaten kördük.

+Gören körler mi?

-Gördüğü halde görmeyen körler.

Körlük / José Saramago

Bir de cahillerden oluşan boş inançlılar sınıfı vardı elbet; böyleleri hiçbir şey bilmemekle kalmaz, olmayanı da bilirlerdi.

Ay'a Yolculuk / Jules Verne

Kendisine ait olmayan bir şeyi alan insan, bu ister bir can olsun isterse bir dilim nan... Aşağılıktır.

Uçurtma Avcısı / Khaled Hosseini

Sen benim kalbimde olduğun halde ben senden kaçıyorum.

Senden kaçmak istediğim halde gene de sana sığınıyorum.
Sen, aklın Rabbi… Bense deliyim, deli…

Ruhun İrfanla Yükselişi / Mustafa Çamran

Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı imân ile hayatlandırınız ve ferâizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhâfaza ediniz.

Sözler / Said-i Nursi

Günümüz modernizminin, bireysel hazları, bencil tutkuları ve benlik hırsını öne çıkarmasıyla beraber, zayıfların hak ve hukukunu korumak sanki bütünüyle sadece devletlerin görevi olarak telâkki edilmektedir. Hâlbuki her bireye en yakınından başlayarak "Acaba kendim bu konuda sorumluluklarımın farkında mıyım?" diye bir muhâsebe şuuru kazandırmak için çaba harcanmalıdır.

Peygamberimizden 40 Hadis Ders / Özkan Yaman

"Ey iman edenler!" diye başlayan yüzlerce ayetin varlığı, Kur'an'ın iman etmeyenleri imana davet eden bir kitap olmasından daha çok, iman ettiğini söyleyen Müslümanların sürekli eğitilmesi amacını taşımaktadır.

Teknoloji Çağında Cemaatlerin Bağlama Problemi / Sait Çamlıca

 

Söz&Kalem | Ömer Arslan

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ