Sanat ve Edebiyat Notları

Sanat ve Edebiyat Notları

Her sanat bir alemdir. Her sanatın zatına münhasır bir dünyası vardır. Yaşamı, insanı ve eşyayı kavrama ve görme biçimi vardır. ...

Ümmetimden Bir Topluluk…

Ümmetimden Bir Topluluk…

Hamd, izzeti kendine, resulüne ve müminlere has kılan Allah’a; selât ve selam izzet sahibi Hz. Muhammed’e, aline, ashabına ...

İbadet Gölgesinde Tatil

İbadet Gölgesinde Tatil

"Elbette her zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten her zorluğun yanında bir kolaylık daha vardır. Öyleyse boş kalınca hemen ...

Bismillah De

Bismillah De

Hakkın varlığına ayetler şahit Kıyamet yakındır haberin olsun Kelime-i tevhid sözündür ahit Resûl-i Kibriya rehberin ols ...