Hangi Eğitim?

Hangi Eğitim?

Eğitim, hayatımızda önemli bir yer tutan değerler sistemidir. İnsanlar yaşamının her anında içerisinde bulunduğu şartlar çerç ...

Okul ve Eğitim Üzerine

Okul ve Eğitim Üzerine

“Yaratan Rabbinin adı ile oku!” (Alak – 1) O’nun rızasına erme yolunda atılan her adım, cennetin kapılarını yüzüm ...

Kazanırlarsa Kaybedecekler

Kazanırlarsa Kaybedecekler

Dikildikten saatler sonra gözlerini açtı. Henüz ufacıktı. Fidan bile denemezdi. Toprak Ana’nın sütü olan su ile besle ...

Zübde-i Âlem

Zübde-i Âlem

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen Şeyh Gâlib ...