Rûşendil

Rûşendil

Dizleri onu daha fazla taşıyamadı. Düşmemek için en yakınındaki duvara tutundu. Yavaşça duvarın dibine çöktü. Bu h ...

Bir Baba Beş İş

Bir Baba Beş İş

Kelimelerden müteşekkil cümleler vardır. Ama öyle bir anlam yüklenmiştir ki bu cümlelere; okunurken, yazıldığından fazlasını ...

Teselli

Teselli

Doktorlar daha bulamadı bekleşenlere ilaçlarını Benim ise savruluyor göğsüm Ki O da durup düşündü, tebessüm ...