En Güzel Örneğin Dilinden Gençlik: Gençlik Dönemi İle İlgili Hadisler

En Güzel Örneğin Dilinden Gençlik: Gençlik Dönemi İle İlgili Hadisler

Söz&Kalem Dergisi | Editör

 • "Beş şey gelmeden evvel beş şeyi fırsat bil:

Ölüm gelmeden önce hayatının, hastalık gelmeden önce sağlığının, meşguliyet gelip çatmadan önce boş vaktinin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğinin, fakirlik gelmeden önce zenginliğinin." (Münavî, Feyzu'l-Kadîr, 2/16)

 

 • "Delikanlı! Sana bazı sözler öğreteceğim:

Allah'ın hakkını koru ki Allah da seni korusun. Allah'ın hakkını gözet ki O'nu hep yanında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardım dilediğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki, bütün toplum (varlık âlemi) bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün toplum sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler. Zira kalemler kaldırılmış, sayfalar kurumuştur." (Tirmizi, Sıfatu'l-Kiyame, 59)

 

 • “Huşu duyan gençler, (namaz kılarak) rükû eden yaşlılar, emzikli bebekler ve otlayan hayvanlar olmasaydı mutlaka başınıza azap yağardı." (Ebu Ya'la, Müsned, 11/287)

 

 • "İnsanlar içinde Yüce Allah'ın en sevdiği kimse, kötülükleri terk edip, iyiliklere yönelen gençtir." (Ebu Davut, Salât, 26)

 

 • "Allah (cc), gençliğini itaat yolunda zenginleştiren genci sever."  (Deylemî)

 

 • "Hangi delikanlı ki, genç yaşında evlenirse onun şeytanı şöyle bağırır: 'Eyvah, dinini benden korudu." (Ramûzu'l-Ehâdis, c.1, s.179.)

 

 • Efendimiz (sav): "Size hayırlı gençleri tavsiye ederim. Çünkü onların kalbi daha incedir. Allah (cc) beni doğrulukla ve müsamahayla gönderdi. Bana gençler yanaştı, ihtiyarlar muhalefet etti" buyurdu ve şu mealdeki ayeti okudu: "Zaman uzadı da kalpleri katılaştı. Onların çoğu fâsıktırlar." (Hadîd sû: 16)

 

 • Resulullah (sav) buyurmuştur: "Allah (cc) tevbe eden gençleri sever." (Câmiü's-Sağîr, Aclun)

 

 • Resulullah (sav) buyurmuştur: "Gençliğinde ilim öğrenen taştaki damga gibi, yaşlılığında ilim öğrenen ise, su üzerine yazı yazan gibidir." (Keşfül Hafâ, 2: 66)

 

 • "İnsanoğluna şu beş şeyden hesap sorulmadıkça, onun ayakları kıyamet gününde Rabbinin huzurundan ayrılmayacaktır: Ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nerede kazanıp nereye harcadığından ve öğrendiği ilimle nasıl amel ettiğinden." (Tirmizi, Sıfâtü'l-Kıyâme 1)

 

 • "Gençlerinizin en hayırlısı, (sefahetten uzak durmakta ve temkinli davranmakta) ihtiyarlara benzeyendir. Yaşlılarınızın en fenası ise, (başını gaflete sokmakta ve nefsinin arzularına uymakta) gençler gibi yaşayandır." (Heysemî, Mecmau'z-Zevaid, 10/270)

 

 • "Allah (cc), gayri meşru şehvet peşinde olmayan genci pek beğenir." (Müsned, 4/151)

 

 • "Allah (cc) kötülüğe iltifat etmeyen genci, emsallerine karşı üstün tutar." (Feyzul Kadir, 2/263, no: 1799)

 

 • Bir genç Peygamber (sav)'e gelerek: "Ya Resulullah! Senden beni kıyamet gününde şefaat ettiğin kimselerden biri yapmanı istiyorum!" dedi. Peygamber Efendimiz (sav): "Kıyamet günü sana şefaat edeceğim kişilerden birisin, ancak sen de çokça secde ederek, nefsine karşı bana yardımcı ol." buyurdu. (Taberani, Mu'cemü'l-Kebir)

 

 • Efendimiz (sav) şöyle buyurur:

“Allah Teâlâ; çocukça (lâubâlî) davranışları olmayan, hayra yönelip hevâ ve hevesi terk eden, vakar sahibi, olgun genci sever.” (Ahmed, IV, 151)

 

0 YORUMLAR

  Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ