En Hayırlı Lütuf: Sabır

En Hayırlı Lütuf: Sabır

Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele.

Bakara/155

Ebû Yahyâ Suheyb b. Sinân’dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir: "Müminin durumu ne hoştur! Her hâli kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hâl geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder; bu da onun için hayır olur."

Müslim, Zühd, 64

Allah'ın gazabından kurtularak sevap ve rahmetine nail olmak isteyenler, dünyanın sıkıntılarına sabırla katlanmalı, Allah'ın buyruklarına uymakta ısrar etmeli ve günahlardan sakınmalıdırlar.

İmam Gazali

 Bela, ariflerin kandili, müridlerin uyarıcısı, müminlerin silahı ve gafillerin helâk alma sebebidir. Başına belâ gelip de hoşnutluk ve sabır göstermedikçe, hiç kimse imanın tadına varamaz.

Cüneyd El Bağdadi

Zafere ulaşmak, sabırdan sonra gelir, ferahlık ve sevinç üzüntüden sonra gelir, güçlük ve sıkıntıdan sonra kolaylık gelir. Sabır, sahibine silahsız ve hazırlıksız ordudan daha çok yardımcıdır. Sabrın zaferdeki yeri, vücuttaki baş gibidir.

İbn-İ Kayyım El Cevziyye

Sabrı âdet edinen kimseden düşmanı korkar. Sabretmek kime zor gelirse düşmanı onun peşini bırakmayıp maksadına ulaşır.

İbn-İ Kayyım El Cevziyye

Sabır bolluk ve darlığın arasını ayırmayıp, her iki halde de hatır ve gönlün hoş olmasıdır.

Ömer Bin Abdulaziz

 Allah Teala, bir kuluna, bir nimet verip onu ondan alıp onun yerine sabır verirse mutlaka almış olduğu o nimetten daha hayırlısını verir.

Ömer Bin Abdulaziz

Sabır, kulun başına gelen musibetin Allah'tan olduğunu itiraf etmesi ve onun sevabını yalnız Allah'tan ummasıdır.

Said Bin Cubeyr

Sızlanmak, gözünden yaş dökmesi, kalbin mahzun olması değildir. Fakat asıl sızlanmak, kötü söz söylemek ve fena zanda bulunmaktır.

Ubeyd Bin Umeyr

Biz yaşamamızın en hayırlısını sabırla bulduk. Sabırla en üstün yaşama eriştik. Eğer sabrın bir adam olduğu farzedilirse, en iyi adam sabır olurdu.

Hz. Ömer

Sabır iki kısımdır. Biri musibetlere karşı sabırdır ki, bu güzeldir. Diğeri ise, günahlardan uzaklaşmaya sabırdır ki, daha faziletli ve daha üstündür.

Meymun Bin Mehran

Sabır üçtür. Birincisi; Masiyetten/günahlardan kendini çekip, sabretmektir… İkincisi; Musibetlere karşı sabırdır ki bu tevekkül ve teslimdir. Üçüncü sabır ise İbadet üzerine sabırdır ki, bu sabır onu makam-ı mahbubiyete kadar çıkarıyor, en büyük makam olan ubûdiyet-i kâmile cânibine sevk ediyor.

Risale-i Nur, Mektubat

 

Söz&Kalem

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ