Ey gençler!

Ey gençler!

Ey gençler!

Davalar, ancak kendisine olan inancın kuvvetli olduğu, o yolda samimiyetin tam olduğu, o davaya olan gayretin sürekli arttığı, onu gerçekleştirmeye ve o yolda fedakarlık yapmaya sevk edecek şekilde hazırlıklı olunduğu zaman başarıya ulaşır!

İşte bu dört haslet; inanç, samimiyet gayret ve amel gençleri diğer insanlardan ayıran özelliklerdendir. Çünkü inancın temeli samimiyetle tutuşan bir kalp, samimiyetin temeli saf bir gönül, gayretliliğin temeli ise sağlam bir azimdir!

İşte bunlar ancak gençlerin özellikleridir. Bundan dolayı gençler, geçmişte ve günümüzde her toplumun uyanışının direği, her uyanış hareketinde o uyanışın gücünün sırrı, her davada o davanın sancağını taşıyanlar olmuşlardır.

Umutsuzluğa düşmeyin! Çünkü umutsuzluk Müslüman ahlakından değildir. Bugünün gerçekleri dünün hayalleridir. Bugünün hayalleri ise yarının gerçekleridir. Hala vaktimiz var. Yeryüzünde son haddine varan bütün fesada rağmen, inançlı halklarımızın ruhlarında kurtuluş ümitleri hala güçlü ve büyüktür. Zayıflar daima zayıf kalamaz, güçlüler de ebediyen güçlü ve galip kalamazlar.

“Biz de istiyorduk ki, yeryüzünde ezilmekte olanlara lütufta bulunalım, onları önderler yapalım ve onları varisler kılalım.” (Kasas-5) Şüphesiz zaman pek büyük çapta hadiselerin doğum sancısını çekmektedir ve onları yakında ortaya çıkaracaktır. Büyük işleri gerçekleştirmek için fırsatlar doğacaktır. Bütün dünya çağrınızı beklemektedir! İçinde bulunduğu acılardan onları kurtaracak olan hidayet, ebedi kazanç ve esenlik çağrınızı.

Milletlere öncülük etme ve halklara liderlik etme görevi bugün sizin görevinizdir! “Ve o günleri biz insanlar arasında döndürüp dururuz.” (Al-i İmran-140), “Üstelik siz Allah’tan onların (kafirlerin) ümit edemeyecekleri şeyleri umarsınız.” (Nisa-104)

O halde hazırlanın ey gençler! Ve bugün çaba gösterin çünkü yarın iş yapmaya gücünüz yetmez!

İmam Hasan el Benna

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ