Hangi Sinema?

Hangi Sinema?

İnsanı büyülü bir dünyanın içine çekip kendi gerçekliğinden uzaklaştıran sinema mı, fıtratı arayıp hakikate y ...

Bir Anlam Arayışı Olarak Sinema

Bir Anlam Arayışı Olarak Sinema

Sanat, boşlukta salınan hayat yolculuklarını anlamlandırma vazifesi yüklenen, kıdemli bir işçidir. Hayatı güzelleştiren, dünyayı ...

Keşke Onu Dost Edinmeseydim!

Keşke Onu Dost Edinmeseydim!

Hamd, İbrahim (a.s)’ı kendine dost kılan Allah’a, selât ve selâm ashabını dost, bizleri kardeşi olarak gören Hz. Muhammed ...

Tekno İhtiraslar

Tekno İhtiraslar

İnsanlık tarihi boyunca gerek bireysel gerek toplumsal açıdan etki uyandıran, kitleleri peşinden sürükleyen ya da kişisel bağımlılığa ...

Bir Yeni Mesaj

Bir Yeni Mesaj

"Allah’ım, söylenecek her sözü bildiğin için, söylemekte güçlük çekiyorum. Sana ây ...