Kitaplık | Müslüman Kardeşlerde Eğitim Metodu

Kitaplık | Müslüman Kardeşlerde Eğitim Metodu

Kitabın Adı: Müslüman Kardeşlerde Eğitim Metodu

Yazar: A. Abdulhalim Mahmud

Yazar Hakkında: A. Abdulhalim Mahmud Mısır'ın Şarkıyye vilayetinin Bilbis kasabasında dünyaya geldi. İlk eğitimini ve hafızlığını Mahalle mektebinde tamamlamıştır. 1932 yılında Ezher Üniversitesinden mezun oldu. Hocasının desteği ile felsefe ve tasavvufa ilgi duydu.

Öğrencilik senelerinde Müslüman Gençler Derneğinde konferanslar verdi. Ezher'de okurken en etkilendiği hocalarından biri Muhammed Ferid Vecdi olmuştur.

1932 yılında Fransa'da Felsefe üzerine eğitim aldı. Haris b. Esed el-Muhasi-bi konulu tezi ile doktorasını yaptı. Ezher üniversitesinde İlahiyat fakültesinde felsefe hocası daha sonra Dekan oldu. 1973 yılında Ezher şeyhliğine getirildi ve 17 Ekim 1978 yılında vefat edene kadar bu görevi sürdürdü.

Kitap Hakkında: Kitap, Mısır’da İslami hareket denildiğinde akla ilk gelecek olan, merhum Hasan el-Benna’nın öncülüğünde bir araya gelen İhvani’l Müslimin’in (Müslüman Kardeşler ‘in), İslam ümmetinin gerek fert gerekse de cemiyet olarak içerisinde bulunduğu ve çıkmak için elinden geleni ardına koymadığı buhranlara ve sıkıntılara bir nebze de olsa çözüm bulmak adına ortaya konulmuştur.

Bu çözüm siyasi, askeri, iktisadi, dini vs. olabilir. Fakat yazar, ağırlıklı olarak eğitimi, ilmi ve kültürel faktörleri çözüm noktasında ele almış. Ve kitabı Müslüman Kardeşlerde Eğitimin Hedefleri ve Müslüman Kardeşlerde Eğitim Vasıtaları olarak iki bölümde okuyucularına takdim etmiş.

Özet: Yazar ilk bölümde eğitim kavramından, eğitimin ışığı doğrultusunda varılması gereken hedeflerden, eğitim programlarından ve eğitim ile birlikte İslam cemiyetinin hangi noktalara gelebileceğinden bahsetmiş. Bu bölüme kitabın teori ya da kuram kısmı diyebiliriz.

İkinci bölümde ise yazar, ilk bölümde bahsini ettiği hedeflerin, teorilerin, kuramların hangi vasıta ve araçlar ile sonuca ulaşabileceğini belirtmiş. Bu vasıtaların en önemlisini ise aile ve onun çevresinde gelişecek olan faaliyetler olarak belirlemiş. Gençlik çalışmaları, kamplar, geziler, konferans ve seminerler, dönem çalışmaları ise diğer vasıtalar olarak kitapta kendine yer bulmuş. Bu bölüm de tahmin edeceğiniz gibi kitabımızın pratik ve amelî kısmı.

Kitabın, bizleri, hem Müslüman Kardeşlerin eğitim ve kültürel çalışmaları hakkında derin bir bilgiye sahip kılacağını hem de İslam ümmetinin bir ferdi olarak, bizi harekete geçirecek bir çıra olacağını düşünüyorum. Bu manada kitabın okunmasında ve tavsiye edilmesinde önemli notlar ve dersler çıkarmamız gerektiği kanaatini taşıyorum.

 

Mustafa Yalçınkaya

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ