Kültür-Sanat

Konular

Medeniyetimizin Kadim Figürü: Minareler

Minarenin bizlere verdiği belki de en önemli mesaj, İslam Medeniyetinin statik değil dinamik bir seyir çizdiği ile ilgilidir. [...]

5'te Beş: Beş Şehir Beş Tarihi Doku | Mart 2024

Kültür, bir milletin dini, ahlaki, hukuki ve sosyal değerlerinin bütünüdür. İnsanın kendisini ve kendisi dışındaki varlık ve tabia[...]

5'te Beş: Beş Şehir Beş Tarihi Doku | Aralık2023

İslam’ın salt bir inanç biçimi olmadığının en müstesna örneklerinden birisi de İslam’ın kültür ve medeniyetinin izleridir. [...]

5'te Beş: Beş Şehir Beş Tarihi Doku | Ekim 2023

Vahiy ve sünnet medeniyeti olan İslam medeniyeti, birey ve toplumun düşünsel, ruhsal, sanatsal ve idari gibi bir çok yönünü ortaya[...]

5'te Beş: Beş Şehir Beş Tarihi Doku | Kasım 2023

Toplumların yapı taşını oluşturan, kadim kültürlerini şekillendiren kollektif olgunların bileşimidir medeniyet. Medeniyet derken, [...]

İslam Medeniyetinin Manevi Mimarları: Camiler

Camiler, bulundukları yerlerin kimliği mesabesinde olmuştur. Bir yerleşim yerinde cami varsa, orada Müslüman var demektir. [...]

5'te Beş: Beş Şehir Beş Tarihi Doku | Şubat 2024

İslam kültür ve medeniyeti, aynı zamanda İslam sanatı ve maneviyatının da mimarıdır. İslam sanatı, 19. Yüzyıldan beridir Batılı ar[...]

İslam Sanat Felsefesinin Çehresi

Bir öğretiyi anlamada ve anlatmada, sembol ve motifler önemli bir yer tutmaktadır. Müslüman sanatkârlar, ilahi mükemmeliyetten ilh[...]

Mustafa Akkad: İnsanların Kalbine İslam'ı Nasıl Dokundurabilirim

“Babamın ellerini öptüm, babam on üç yaşındaki oğlunu saçından öpüp sağ göğsüne küçük bir Kur'an'ı Kerim koydu. Bunu sakın alçaltm[...]

POPÜLER KÜLTÜRÜ TANIYOR MUYUZ?

Kavramlar günlük hayatımızı süsleyen, şekillendiren, soyutu somutlaştıran, akla ve mantığa uygun ve tutarlı hale getiren yardımcı [...]

POPÜLER KÜLTÜR, POPÜLER İNTİHAR

Tarih boyunca insan topluluklarının gidişatına yön veren birtakım temel unsurlar söz konusudur. Bu temel unsurlar insan ilişkileri[...]

Popüler Kültüre İhtiyacımız Var mı?

Puslu ve gri bir hava hâkimdi. Attığı adımlar, ruhsal medcezirleriyle paralellik gösteriyordu. Her adımda yeni karmaşalara rastlıy[...]

ÜÇ İŞGAL BİÇİMİ: EMPERYALİZM, KAPİTALİZM VE POPÜLER KÜLTÜR

Her medeniyetin varlığa ve hakikate anlamlı bir bakışı olmalıdır. Hakikat fikri olmayan bir toplum ve birey, yaşamın amaç ve hikme[...]

Var Olmak: Gelenekle mi, Popüler Kültürle mi?

‘Popüler kültür’ üzerine neler söylenebilir veya yazılabilir sorusu üzerine zihnimde beliren ilk cümle, ... [...]