Terminloji/ Sağlık

Terminloji/ Sağlık

Salgın, Epidemiyolojide, belli bir insan popülasyonunda, belli bir periyotta, yeni vakalar gibi görülen ancak önceki tecrübelere göre beklenenden fazla etki gösteren hastalıktır, Daha güncel bir ifadeyle hastalığın bir kişide kalmayıp bir topluma, bir bölgeye ve hatta dünyanın genelinde yayılma göstermesidir.

Karantina, Sözlükte “yolcuların gözetim altında tutulma süresi” demek olan ve İtalyanca “kırk” anlamına gelen quarantena’dan gelir. Osmanlı Devletinde karantina usulünü uygulamaya başladığında bu kelimenin yerine daha çok “usûl-i tehaffuz”, karantina yeri olan lazaret veya lazarettoya karşılık da “tehaffuzhâne” tabiri kullanılmıştır. Yolcularla ilgili olarak bilinen ilk karantina uygulaması 1377’de Venedik ve Dubrovnik’te yapıldı, ilk karantinahâne ise 1423 yılında Venedik yakınlarında Santa Maria di Nazeret adasında kuruldu. Osmanlı Devleti’nde ilk karantina uygulaması 1831 yılındaki büyük kolera salgını sırasında olmuştur.

Pandemi, veya pandemik hastalıklar, bir kıta hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır. Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isimdir

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tanımlamasına göre bir pandemik ancak üç koşulu sağladığında başlamış sayılır:

-Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı,
-Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması
-Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması,

Bir hastalık veya tıbbi durum sadece yaygın olması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açması nedeniyle pandemi olarak nitelendirilemez, aynı zamanda bulaşıcı olması gereklidir. Örneğin, kanser, insanlarda çok sayıda ölüme sebep olan bir hastalık olmasına rağmen bulaşıcı olmadığı için pandemi olarak adlandırılmamaktadır. Tarihteki Pandemiler; Veba, kolera, grip, tifo, domuz gribi ve şuanda günümüzde dünyayı etkisi altına alan Covid-19 gibi hastalıklardır.

Covid-19, yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde ortaya çıkan ve Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen; bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Virüs, sadece canlı hücreleri enfekte edebilen ve böylece replike olabilen mikroskobik enfeksiyon etkenleridir. Virüsler; hayvanlardan ve bitkilerden, bakterilerin ve arkelerin de içinde bulunduğu mikroorganizmlara kadar her türlü canlı şekillerine bulaşabilir Virüs, sadece canlı hücreleri enfekte edebilen ve böylece replike olabilen mikroskobik enfeksiyon etkenleri. Virüsler; hayvanlardan ve bitkilerdenbakterilerin ve arkelerin de içinde bulunduğu mikroorganizmalara kadar her türlü canlı şekillerine bulaşabilirler. Virüsler canlı organizmalar değildir. Canlılık özelliğini bulaştığı konağın enzimlerini ve enerjisin kullanarak kazanır. Bu şekilde girdiği hücreyi kontrolü altına alarak; vücudun fonksiyonlarını tahrip eder.

 

 

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ