Terminoloji | İleri Gerileme

Terminoloji | İleri Gerileme

BİT&BYTE

Bit, bilgisayar dilinden verileri ifade etme yöntemi olarak kullanılır. 0 ve 1’ i temsil eder. Byte ise 8 bitten oluşur ve 0’dan 255’e kadar olan sayıları ifade eder. Veri boyutu bakımından ekrandaki bir karakteri oluşturur. Byte kısaca büyük B ile Bit ise küçük b ile gösterilir

Mb Megabit’i temsil ederken MB Megabyte’ı temsil eder.

SANAL

Sanal kelime anlamı olarak zihinde tasarlanan, gerçekte olmayan, gerçekte yeri olmayan anlamına gelir. Mevhum, farazi, tahmini gibi anlamlara da gelir. İngilizcede sanal kelimesi virtual anlamına gelir. Fiilen mevcut olmayan fakat var olduğu hissedilen kabul edilen sözlük anlamıdır. Sanal kavramı günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle sanal alem, sanal kart, sanal gerçeklik, sanal sinemografik vb. kavramlar vardı. Dijitalleşen dünya da teknolojik aletlerin gelişimi ile e-ticaret, online eğitim, web üzerinden oyun mantığı, insanları uçsuz bucaksız alanlara ulaştırırken aynı zamanda doğal zekanın robotlaşmış versiyonlarına da çevirmektedir.

TEKNOLOJİ

Teknoloji, Yunanca da ‘sanat’ ve  ‘zanaat bilimi’ kelimesindeki “techne” kökünden gelmektedir. “Techne” ise felsefe yapmakla beraber somut, değişken ve içeriğe bağlıdır. Bu bağlamda mal veya hizmetlerin üretiminde veya buna yönelik amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılan beceri, yöntem ve işlem aritmetiğinin analiz ve sentez yoluyla derlenmesidir. Günümüzde teknoloji sanat ve zanaat ekseninin sadece zanaat eksenini kullansa da çevremizdeki tüm üretim ve yardımcı elemanların icadı birer teknolojik üründür. Sadece elektronik alandaki ilerleyiş ve teknoloji değildir.

YAPAY ZEKÂ

İdealize edilmiş bir yaklaşıma göre yapay zekâ, insan zekâsına özgü olan, algılama, öğrenme, çoğul kavramları bağlama, düşünme, fikir yürütme, sorun çözme, iletişim kurma, çıkarımsama yapma ve karar verme gibi yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları sergilemesi beklenen yapay bir işletim sistemidir. Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun yaptığı beceri ve beceriyi dönüştürme eylemlerinin insanlar gibi veya benzer yapma kabiliyetlerine denilebilir. İnsan beyninin aktiviteleri nöronların yardımıyla iletim yaparken, yapay zekâ da ise veri, kod, yani yazılımsal olacak biçimde komut vermektedir.

1300’lü yıllara kadar dayanan yapay zekâ kavramı günümüze kadar, bilim, sanat ve edebiyat alanında kendine kavramsal ve pratiksel olarak yer bulmuştur. Bu bağlamda 1308’de yapay zekânın ilk olarak kavramlaştırılması Ramon Llull tarafından yapmıştır. 20.yy’da ise makinelere olan bağlılıklar, deneyler ve üretimler sonucunda daha kompleks yapılar meydana geldi. Filmlere konu olacak kadar günümüze yansımaları da olmuştur. Bu tür gelişmelerden Alan Mathison Turing’in "Makineler düşünebilir mi?" sorunsalı da döneminde yapay zekâ fikrinin çıkış noktalarından biri haline gelmiştir.  Her ne kadar yapay zekâ kavramları ve bilgisayar bilimleri, elektronik cihazlarının 1943'te II. Dünya Savaşı sırasında Kripto analizi gereksinimleri ortaya çıktığı bilinse de tarihsel süreci daha eskidir.

Söz&Kalem - Ahmet Şimşek

0 YORUMLAR

    Bu KONUYA henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu sen yaz...
YORUM YAZ