Dini Düşüncenin Çağdaş Müceddidi; Allame İkbal

“Ben aşığım ve feryadım benim imanımdır. Çünkü mahşer günü benim kavgamın öncüsüdür.”[...]

Sergüzeştname-i Üstad Bediüzzaman

Üstad, her dönemde hakikati maslahata tercih etmiş, “çağ değişse de hakikatin ilkeleri değişmez’’ esasını kend[...]