129

Faşizm Mirasçısı ve İhanetin Mücessem Hali: Yahudiler!

Jenerasyon değiştikçe toplumlar da değişir, küresel sistem kabuk attıkça milletler de yeniden şekillenirler. [...]

Terminoloji | “Muğlak” Yıkım Faşizm, Planlı Yıkım Endoktrinasyon

Toplumda her 20 yılda bir kuşak değişimi yaşanmaktadır. Bu değişim, düşünce ve hayat tarzı olarak insanın karşısına çıkar. [...]

Medeniyetimizin Kadim Figürü: Minareler

Minarenin bizlere verdiği belki de en önemli mesaj, İslam Medeniyetinin statik değil dinamik bir seyir çizdiği ile ilgilidir. [...]

Okumanın Türleri

Okumayı sadece bir alanla kısıtlamamız yanlış olur. Bazen kâinatı okumak, izlemek, anlamak ve çözümlemek gerekir. [...]

Nedir Bu İnek Mevzusu

Nedir bu Yahudi inancında önemli bir yere sahip kızıl düve meselesi?[...]

Kudüs Ve Şahsiyetler: Selâhaddin Eyyûbî - 3

Selâhaddin’in bir diğer belirgin özelliği ve onu Kudüs Fatihi yapan hasleti ise, inancını iradeye dönüştürebilmesidir... [...]

Sezai Karakoç

Ben kötülüklere iyilik saçarım.  Bu ceza olur İyiliklere iyilik Kötülüklere kötülük Yapacak kadar güçlü ve seraplı o[...]

Cahiliye Kalıntısı

Irkçılık, haksız bir hak iddiasıdır. Mirasla zengin olanın, gayretiyle kazanmış gibi davranması ne kadar doğru ve etik olabilir ki[...]

Fakirin İneğine Göz Diken Jet Sahipleri!

Küresel iklim değişikliği kılıfı altında makro boyutta devletler ve toplumlar; mikro boyutta insanlar ve insan faaliyetleri dizayn[...]

Düşünmek Savaşmaktır Diyen Mütefekkir Bir Yazar: Cemil Meriç

Tarih, Hak`la batıl, tek tanrılı dinle çok tanrılı din, ezilenlerle ezenler, budalalarla üçkâğıtçılar arasında bir savaştır.[...]

Kütüphanemizden Notar: HAZİRAN 2024

Kütüphanemizin en seçkin kitaplarından, sizin için derlediğimiz alıntılar... [...]

Yüreğiyle Görenler

“Senin baktığına başka gözler de bakıyor. Peki senin görebildiğini herkes görebiliyor mu? İşte bakmakla görmek arasındaki tek far[...]

Toplumsal Güncellenme

Eğer uğrunda ölecek kadar bağlandığımız bir inancımız-ideolojimiz yoksa o inanç veya ideoloji ile yaşamamızın bize pek bir faydası[...]

İslam’ın Çürüttüğü İdeoloji: Faşizim

İnsanları sadece belirli bir gruba ait olma özelliklerine göre değerlendirilmesi ve diğerlerinin hor görülmesi insanlık onurunu ve[...]

İbret Nazariyesi İle Bakmak

İnanmış müminler olarak, Rabbimizin kevni ayetleri üzerinde yoğunlaşıp ibret almamızı engelleyen bütün malayani gündem ve zeminler[...]