M. Furkan Aslan

Faşizmin Yapıtaşı: Irkçılık

“Irkçılık düşüncesi, Kur’an’ın tabilerinin ruhuna yerleştirdiği İslam kardeşliği düşüncesinin önünde, güneş ışınlarının karları er[...]

Sebat ve Metanet Timsali Bir Şehir; GAZZE

Rablerine olan hakiki imanları sayesinde, siyonizmin şahsında tüm dünyaya meydan okumalarına vesile olmaktadır.[...]

Dini Düşüncenin Çağdaş Müceddidi; Allame İkbal

“Ben aşığım ve feryadım benim imanımdır. Çünkü mahşer günü benim kavgamın öncüsüdür.”[...]

Sergüzeştname-i Üstad Bediüzzaman

Üstad, her dönemde hakikati maslahata tercih etmiş, “çağ değişse de hakikatin ilkeleri değişmez’’ esasını kendisine usul edinmişti[...]

Modern Hapishane Denemeleri: Akıllı Şehirler Projesi

Akıllı şehirler projesi değerlendirmeye alındığında, robotlaşmış bir insan modeli bize sunmaktadır. Bu projede bireylerin ihtiyar [...]

Kudüs Nefesli Şairden Öğrendiklerimiz

Kudüs nefesli şairin; ufkunun, bilincinin ve entelektüel birikiminin altında, çok ciddi bir temel bulunmaktadır. Kur’an’i ve İman’[...]

Bir Başlangıç Olarak Ölüm

İnsan, bir fena ve zeval için yaratılmamıştır. Çünkü insandaki idrak, şuur, irade, ihtiyar ve akıl gibi istidatlar bir bekayı göst[...]

Peygamberlerin Ortak Daveti: HAYÂ

Haya duygusu, Rabbimizin insana ihsan ettiği ve en mükerrem haliyle şekil verdiği insan bedenine olan bakış açısını da melekûti bi[...]

İslam'ın İlk Eğitim Kurumu: Camiiler

Suffe; İlk İslam üniversitesi, ilk Müslüman yetiştirme akademisidir. Suffe ehli, hayatlarını ilim ve irfan tahsiline adayan feraga[...]

İslam'ın İlk Eğitim Kurumu: Camiiler

Suffe; İlk İslam üniversitesi, ilk Müslüman yetiştirme akademisidir. Suffe ehli, hayatlarını ilim ve irfan tahsiline adayan feraga[...]

İslam Medeniyetinin Manevi Mimarları: Camiler

Camiler, bulundukları yerlerin kimliği mesabesinde olmuştur. Bir yerleşim yerinde cami varsa, orada Müslüman var demektir. [...]

Her Şehid Bir Âriftir!

Şehadet, vazgeçişin verdiği bir hakediştir. Zulüm, tuğyan, haksızlık, zorbalık ve eziyettin karşısında durmak uğruna, her şeyden v[...]

Gizemli Entelektüller; İHVAN-I SAFA CEMİYETİ

Kendilerini, “Adem babanın mağarasında uyuyanlar / Ashab-ı Kehf misali uykularını tamamlayarak uyananalar.” olarak nitelerler. [...]

Kalbin Akletmesi: İrfan ve Burhan

İnsan, daimi bir arayış içerisindedir. Beşikten mezara sefer halindedir. Bu seferde, türlü türlü güzergahlara yönelim göstermekted[...]