Amine Çalış

Sebat Mü’min’in Kamçısıdır

Filistin halkında var olan meziyetleri derinlemesine incelemeye çalışırken hayretlere kapılıyorum. Bizlere verilen emirler bir ike[...]

Amaca Giden Yol Dikenlidir

Hz. Peygamber’in yaptığı savaşlara genel olarak bakıldığında savaşın bir tercih değil, zorunluluk sonucu yapıldığı görülmektedir. [...]

Dirilişe ve Direnişe

Sen ey Selahaddin torunları Selahaddin devrini şerefi ve izzeti ile bugüne taşıdı. Senin vazifen Selahaddin yürekliler ile omuz om[...]

Son Uyku Değil Son Uyanış

İşte, insan böyle bir Mabud-ı Lemyezel’in ve bir Mahbub-u Lâyezâl’in huzuruna gidiyor ve ebedî ziyafetgâhı olan Cennete çağrılıyor[...]

Gözden Kalbe Bir Yol: Hâya

“Hayâ ve îman bir aradadır; biri gittiğinde diğeri de gider!”[...]

Geçmişten Günümüze Camiler

İslam toplumunda eğitim öğretimin kurumsal anlamda mabette başlamasına öncülük etmiştir. [...]

Teslimden Tevekküle

Müslüman, Allah’ın kudretinin üstünde bir kudret, ilminin üstünde bir ilim, merhamet ve şefkatinin fevkinde bir şefkat ve merhamet[...]

Kalbine Sahip Çık: Kalp nedir diye sorsam size?

Kendimizi yetiştirmediğimizde, güzel işlerle meşgul etmediğimizde kaybeden yalnız biz olmuyoruz. Hem toplum kaybediyor hem de o to[...]

Bekle Bizi Ey Kudüs!

Hz. Peygamber; "Ziyaretler ancak üç mekâna yapılır. Mekke'deki Mescidu'l-Haram'a, Medine'deki benim bu mescidime ve Kudüs'teki Mes[...]

Rahmete Erişme Fırsatı

Nefis sahibi her kulun, bu fırsattan faydalanması kaçınılmazdır. Kendini bu aydan mahrum eden ise, ne büyük bir zarardadır.[...]

Sessizlikteki Sesi Duymalı

En önemli olanı da dua; dua etmeliyiz. Biliyoruz ki her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek, hemen istenilen şeyin aynısı[...]

Kitaplık: Algı Yönetimi ve Manipülasyon

"Eğer sizin kendiniz için planladığınız bir gelecek yoksa sizin için planlamış bir geleceği taşıyacaksınız demektir." [...]

Acziyetimizi Kabullenmek: Bütün Mesele Bu!

Musibet insana acziyetini hatırlatan en önemli vasıtadır. Eğer musibet mümin kula isabet eder ve bunun neticesinde kul yaşamaya de[...]

Tuşların Vicdanı Yok

Günümüzde demirin, madenlerin ve teknolojinin terakkisi medeniyet zannediliyor. Hâlbuki medeniyet, insani değerlerle olur. [...]